Ποιος εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει όλους τους τύπους επιχειρήσεων, από τις νεοφυείς επιχειρήσεις έως τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έως τις παγκόσμιες επιχειρήσεις.