Ποιος χρειάζεται τα Big Data;

Τα Big Data έχουν μεγάλη σημασία για όλους τους κλάδους. Η επέλαση του IoT και των λοιπών διασυνδεδεμένων συσκευών δημιούργησε αλματώδη αύξηση στον όγκο της πληροφορίας που οι οργανισμοί συλλέγουν, διαχειρίζονται και αναλύουν. Τα Big Data δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντικά insights -για κάθε κλάδο, ανεξαρτήτως μεγέθους.