Η SAS διοργανώνει workshops ειδικά για τους επαγγελματίες  των οικονομικών τμημάτων. Τα workshops θα έχουν διάρκεια 2 ωρών και θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο & το Νοέμβριο κατ' ιδίαν για κάθε εταιρεία που θα δηλώσει ενδιαφέρον.

Τα δίωρα workshops σκοπό έχουν να επιδείξουν πως μπορούν τα οικονομικά τμήματα να εκτελούν άμεσα ενοποιήσεις, να αναπτύσσουν πιο ακριβείς προϋπολογισμούς, να παράγουν repots & να αναλύουν τα αποτελέσματα, να κατανοούν τα έσοδα, τα έξοδα και την κερδοφορία, και να διαχειρίζονται την υλοποίηση της στρατηγικής τους, μέσα από εύχρηστα και αξιόπιστα εργαλεία. 

Session I:

Προσδιορισμός τρεχουσών και μελλοντικών προκλήσεων του οργανισμού σας.

Επίδειξη πώς μπορείτε να εκτελείτε άμεσα ενοποιήσεις, να αναπτύσσετε πιο ακριβείς προϋπολογισμούς, να παράγετε repots & να αναλύετε τα αποτελέσματα, να κατανοείται τα έσοδα, τα έξοδα και την κερδοφορία, και να διαχειρίζεστε την υλοποίηση της στρατηγικής σας, μέσα από εύχρηστα και αξιόπιστα εργαλεία. 

Session II

Δυνατότητες SAS Financial Management

  1. Notion of dimensions
  2. Reporting capabilities
  3. Data entry capabilities
  4. Financial calculations (formulas and rates)
  5. Financial Consolidation, Model Manual Adjustments and Adjustment Rules, Built-in computations
  6. Workflow & Process management

Η συμμετοχή δεν έχει κόστος

Εισηγητής

Γρηγόρης Δημάκης

Project Manager, SAS

Επικοινωνία

Ελπίδα Καλλία

Marketing Manager

SAS Ελλάδος, Κύπρου, Βουλγαρίας

Τ: +30 2106898730

Ε: elpida.kallia@sas.com