Taenketank 2022 Offentligt Toplederforum

report

Offentlig topledelse i en tid med for få hænder

Offentligt Toplederforum - Tænketank 2022


Download Toplederforums debatoplæg, som stiller skarpt på en række tanker og ideer om aktuelle udfordringer for offentlige ledere.

Denne rapport, som er den tiende fra Tænketank Public Governance, tager fat i en række af de centrale temaer, der efter al sandsynlighed kommer til at præge den kommende tid i den offentlige sektor, og dermed også vil stille krav til en synlig, sikker og empatisk topledelse.

De centrale spørgsmål i denne rapport er:

  • Hvordan vil konkurrencen om både knappe kompetencer og knappe ressourcer påvirke det offentlige?
  • Hvordan sikres en tiltrækkelig tilgang af mennesker og kompetencer?
  • Hvilken rolle kan toplederen spille i forhold til denne udfordring?
  • Hvilke instrumenter har det offentlige i konkurrencen om The Best and the Brightest?
  • Hvordan indgår opkvalificering og fastholdelse som supplerende værktøjer i kassen?
  • Er der strukturelle og bureaukratiske barrierer?
  • Hvordan sikrer man den langsigtede pipeline af relevante kompetencer?
  • Hvordan vil de nye generationers indtog på arbejdsmarkedet påvirke disse udfordringer?

Denne frivillige netværksdannelse er faciliteret af SAS Institute, der har stillet lokaler, sekretariatsbistand og sparring til rådighed for processen, men indhold, synspunkter og vægtninger hidrører alene fra Offentligt Toplederforum.