SAS Institute og Rehfeld – Part of IMS Health, går sammen om udbud

I anledning af Sundhedsdatastyrelsens udbud om sundhedsdataprogrammet ”Bedre sundhed gennem bedre brug af data” har SAS Institute og Rehfeld – Part of IMS Health, indgået et samarbejde. Sundhedsdataprogrammet er et tværsektorielt udviklingsprogram, der har til formål at løfte kvaliteten i patientbehandlingen gennem fokus på bedre anvendelse af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner.

 

Stærkeste konstellation af viden og ressourcer
Samarbejdet mellem SAS og Rehfeld – Part of IMS Health, samler den mest omfattende pulje af tekniske kompetencer og erfaring med udviklingsprojekter, kombineret med den største samling af viden og ressourcer, der er tilgængelig i den danske sundhedssektor inden for Business Intelligence. Den supplerende viden fra begge parter sikrer, at vi udvikler løsningerne med den mest hensigtsmæssige teknologi, hvorved vi opnår høj kvalitet og brugervenlighed. Dertil kommer et indgående kendskab til anvendelse af sundhedsdata fra det ministerielle niveau over regioner, hospitaler, praktiserende læger til kommuner.  Dette vil danne et solidt grundlag for sundhedsdataprogrammets arbejde med at bearbejde og formidle forskelligartede og tværsektorielle data, så disse skaber et relevant, pålideligt og rettidigt informationsniveau for fagpersoner såvel som for borgere.

Global erfaring fra begge parter
Ud over den nationale kompetence som Rehfeld - Part of IMS Health og SAS tilbyder, vil konstellationen kunne levere globale erfaringer til Danmark og på sigt også bringe gode danske løsninger i spil på den globale scene.

Den 1. juli 2015 blev Rehfeld en del af IMS Health. IMS Health er en af verdens førende analyse- og konsulentvirksomheder inden for markedsdata og markedsteknologi på sundhedsområdet, og leverer rådgivning ud fra en unik kombination af data, avancerede analyser og førende teknologi. IMS Health forbinder lokal markedsindsigt med globale sundhedsdata, der omfatter alle aspekter lige fra sygdom og behandling til sundhedsøkonomi og behandlingsresultater fra over 100.000 leverandører og over 45 milliarder sundhedstransaktioner årligt. IMS Healths 9.000 konsulenter arbejder for over 5.000 kunder i mere end 100 lande. På globalt plan omfatter IMS Healths kunder producenter og distributører af lægemidler og medicinsk udstyr samt myndigheder, hospitaler, nationale og regionale beslutningstagere og betalere samt politikere og forskere. Se mere på http://www.imshealth.com.

SAS er ligeledes førende inden for erhvervsanalysesoftware og -tjenester og er den største uafhængige leverandør på markedet for Business Intelligence. Gennem innovative løsninger hjælper SAS kunder på mere end 75.000 sites med at forbedre deres præstation og levere øget værdi ved at træffe hurtigere beslutninger. I Danmark bidrager SAS gennem udviklingen af datadrevet ledelse og data som integreret beslutningsstøtte i sundhedsvæsenet. Læs mere på www.sas.com/dk.

Et mere effektivt sundhedsvæsen gennem bedre brug af data
Det danske sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Der bliver på én gang flere ældre og flere kronikere, og dermed et stigende antal behandlings- og plejekrævende borgere, samtidig med at der ikke er ubegrænsede midler til brug i sundhedsvæsenet. Hvis Danmark skal fastholde et sundhedsvæsen i verdensklasse, er vi nødt til at finde smarte løsninger på udfordringerne, og det kræver, at vi tænker nyt og anderledes.

Visionen for samarbejdet om udbuddet er at bidrage til at skabe et mere effektivt sundhedsvæsen, hvor vi på sigt ser flere muligheder. Grundlaget for at vi kan levere disse løsninger er, at vi gennem vores mangeårige erfaring og dybe indsigt i sektorens udfordringer og muligheder kobler vores tekniske kapacitet med indsigten i behovene, og dermed fungerer som leverandører af løsninger i højere grad end blot IT-systemer. Her kan nævnes effekten af at rapportere kvalitetsdata, informationer om kræftpatienter, analyser af patientregistreringer for blot at nævne nogle enkelte. 

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative software and services, SAS empowers and inspires customers around the world to transform data into intelligence. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts:

Back to Top