BRANCHELØSNINGER

AI i sundhedssektoren

Let presset på sundhedsvæsenet og forbedr den medicinske beslutningstagning.

Udfordringer

Digitaliseringen af sundhedsdata og patienters øgede forventning om personlig pleje medfører store omvæltninger i sundhedssektoren. Samtidig oplever sektoren en stigende mængde nye datakilder som socialdata, genetiske og billeddiagnostiske data, data fra medicinsk udstyr og wearables, samt data fra sociale medier. Ved at ændre måden hvorpå data bruges og deles, kan sundhedsvæsnet lette presset og forbedre den medicinske beslutningstagning til gavn for patienterne.

Sådan kan AI hjælpe

AI-funktioner – såsom machine learning, computer vision, natural language processing, prognoser og optimering – kan skabe stor værdi ud af data og være med til at løse nogle af de største udfordringer på sundhedsområdet. Dette vil gøre det muligt for sundhedsvæsenet at:

  • Forbedre patientbehandlingen. Styrk lægerne med mere præcis diagnostik og målrettede forebyggelse.
  • Styr omkostningerne. Ved at optimere personaleressourcer og forhindre genindlæggelser kan hospitalerne levere bedre resultater.

Hvorfor SAS?

Som førende inden for avanceret analyse har SAS erfaring og ekspertise til at levere avancerede AI-løsninger til sundhedssektoren. Ved at integrere AI-funktioner i vores software – fra den effektive SAS-platform til skræddersyede brancheløsninger – leverer vi mere intelligente, automatiserede løsninger, der hjælper med at løse komplekse problemstillinger.

Som pioner inden for machine learning og natural language processing har SAS længe været en kvalitetsreference for hospitaler og andre sundhedsorganisationer. AI kan hjælpe med at stille mere præcise prognoser for behandlingsbehov og kombinere det med bedre sundhedspleje i form af mere personlig pleje og fuld optimere ressourceudnyttelse.

Connect with SAS and see what we can do for you.