landing_sundhed

Data kan reducere tvang og medicinforbrug

SAS Institute hjælper sundhedsvæsnet med at øge kvaliteten af den psykiatriske behandling ved at omsætte data til viden

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Data og analyse er en vigtig brik i arbejdet med at skabe et åbent, patientfokuseret og gennemskueligt sundhedsvæsen.

Mængden af sundhedsdata stiger hele tiden. Vi får data fra elektroniske patientjournaler, laboratoriesvar, medicin, røntgen- og operationsbeskrivelser mm. De mange data giver nye muligheder for at anvende data og anlyse til at sikre faktabaserede og proaktive tiltag i arbejdet med at øge kvalitet- og patientsikkerhed. Samtidig kan it-systemer erstatte manuelle arbejdsprocesser inden for eksempelvis journalaudits. Der er også gode erfaringer med at anvende datadrevet ledelse som vidensgrundlag til at reducere brug af bæltefikseringer og medicin i psykiatrien.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Data og anlayse vil også være en vigtig brik i arbejdet med at skabe et åbent, patientfokuseret og gennemskueligt sundhedsvæsen. Visionen er at komme væk fra snævre diagnose- og organspecifikke afdelinger til integrerede og multidisciplinære teams. Sundhedsvæsnet kan med fordel indrette sig som en organisation, der bygger på værdier og tilbyder individuel behandling med patienten som vigtig dialogpartner. Patienten skal i centrum, og der skal arbejdes på bedre understøttelse af telemedicin, patientrapporterede indberetninger, personlig medicin og mulighed for styring og adgang til egne journaloplysninger. For at nå hertil, kræver det let adgang til data, som af de rette kan bruges til avancerede analyser, der viser sammenhænge og giver indblik.   

Line 112292

Overblik over infektioner

Sygehus Lillebælt benytter data og analyse til at få det fulde overblik over hospitalserhvervede infektioner.
Læs hele artiklen
Line 112292

Læs mere om dine muligheder for at udnytte data inden for

Kontakt os

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Telefon: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 83.000 virksomheder i 148 lande SAS, herunder 94 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500® list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top