landing_sundhed

Data kan give bedre patientforløb

SAS Institute hjælper sundhedsvæsenet med forebyggelsesindsatser og patientinvolvering

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Et moderne sundhedsvæsen er forpligtet til at bruge al relevant viden i behandlingen af patienter.

Sundhedsvæsenets fokus skal udvides, så patienternes livskvalitet kommer i centrum. Viden om, hvorvidt behandlingen virker og hvordan patienterne oplever behandlingens resultat bør indsamles. Virkningen af sundhedsvæsenets ydelser svæver i dag i det uvisse, fordi der ikke sker en systematisk tilbagemelding fra patienterne i forhold til at vurdere, om behandlingen formindsker eksempelvis smerter eller forbedrer førligheden. Vi indsamler kun en delmængde af den information, der er tilgængelig, og desværre bruges den også kun delvist. Med værktøjer og fornuftig organisation skal vi også sikre, at sundhedsvæsenet handler i rette tid på de indrapporterede data.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Indsamling og analyse af patientrapporterede data kan give en langt bedre forståelse af patientforløb. Vi skal se patienternes data med erhvervslivets omni-channel briller og udarbejde digitale kommunikationsstrategier. I analyser af patientforløb bør alle former for data indgå, herunder også de data mange mennesker selv indsamler om deres sundhed i form af apps, ure mv. Vi skal have fokus på, hvilken værdi disse informationer har for den behandling, vi tilbyder patienten, og må indrette os på, at data i dag opstår mange steder. Et moderne sundhedsvæsen er forpligtet til at bruge al relevant viden i behandlingen af patienter, og ikke mindst patienter med kroniske sygdomme, som fylder meget. Via data vil det være muligt at opnå forståelse og evidens for, hvornår forebyggelse er billigere, og måske bedre, end behandling. Det betyder, at forebyggelse nogle gange bør komme før behandling, og ikke omvendt. Målet er hele tiden at forbedre oplevelsen for alle patienter og sikre den mest optimale sundhedsydelse.

Line 112292

Bedre behandlingsresultater

Crouse Hospital i Syracuse, NY, benytter SAS peg-og-klik sundhedsanalyseløsninger til styring af en række initiativer, der skal skabe øget kvalitet i sundhedsplejen ved at reducere antallet af infektioner i forbindelse med operationer, forbedre udskrivelsesprocessen og reducere antallet af genindlæggelser.
Læs artiklen
line 112292

Læs mere om dine muligheder for at udnytte data inden for

Kontakt os

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Telefon: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 83.000 virksomheder i 148 lande SAS, herunder 94 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500® list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top