landing_sundhed

Data kan forkorte indlæggelsestiden

SAS Institute sikrer bedre patientforløb og kortere indlæggelser ved at omsætte data til viden.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Systematisk analyse af data sikrer bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet og reel omkostningsforståelse.

Sundhedsvæsenet skal klare flere behandlinger og flere patienter, og samtidig skal kvaliteten forbedres og patienten sættes i centrum. Med hjælp fra analytiske modeller kan hospitalerne forudsige, hvordan indtaget af patienter til planlagt operation på mange forskellige specialer vil se ud f.eks. 8 uger frem i tiden. Denne information kan anvendes til at optimere eksisterende operationskapacitet, og flere patienter kan indkaldes til operation, hvis de analytiske modeller forudsiger, at der er kapacitet til det. Dette fører til optimering af operationskapaciteten, så ekstra operationer  kan gennemføres.  

Fokuseret og strategisk brug af data og analyser gør det også muligt at sætte fokus på at mindske genindlæggelser. Hos SAS Institute hjælper vi med at identificere mønstre, der kan danne basis for at igangsætte indsatser over for forebyggelige genindlæggelser.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Data kan danne grundlag for analytiske modeller, der indikerer hvilken type af rehabilitering en patient bør have efter operation. Analytiske modeller anvendes til at beregne sandsynligheden for at en patient får brug for og kan anvende telemedicinudstyr i hjemmet. Målet er at opnå effektiviseringer og kvalitet i patientbehandlingen, med glatte patientflow og patienttilfredshed, fordi organisationen lytter og er i dialog med patienter og ansatte om en inddragende og sammenhængende indsats.

Læs mere om dine muligheder for at udnytte data inden for

Kontakt os

Lars Vejlgaard

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Telefon: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 83.000 virksomheder i 148 lande SAS, herunder 94 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500® list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top