landing_sundhed

Data er kilden til det værdibaserede sundhedsvæsen

SAS Institute hjælper med at omsætte sundhedsdata til beslutningsstøtte i sundhedsvæsenet

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Sundhedsvæsenet er under pres og udgifterne stiger.
Datadrevet ledelse kan understøtte forandringen.

Sundhedsområdet er udfordret. Det skal for færre ressourcer klare flere behandlinger og flere patienter samtidig med løbende at forbedre kvaliteten. Patienten skal i fokus, og dialog og nytænkning er på dagsordenen.

Datadrevet ledelse kan være et værktøj til at nå de sundhedspolitiske mål om at sikre et værdibaseret sundhedsvæsen med patienten i centrum. Ved at arbejde med anonymiserede patientdata og gøre det muligt at dele oplsyninger og viden, kan vi skabe nye sammenhænge på tværs af regioner og kommuner, praktiserende læger, hospitaler og kommunal pleje.

Vi skal bruge data til at transformere og balancere vægten mellem produktion og mere sundhed for pengene. Ved at anvende data til at analysere på risikoprofiler blandt patienter, f.eks. kronikere, skal vi vurdere om det bedste for samfundet er at skabe produktion ved ambulante kontroller eller at prioritere pengene på mere forebyggende eller andre helbredende behandlinger.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

I Danmark har vi mange sundhedsdata, og flere end vi egentlig handler på. De er ofte tilgængelige med en vis tidsforsinkelse og anvendes mere forskningsmæssigt og politisk end egentligt klinisk og ledelsesmæssigt lokalt.

Sundhedsvæsenet kan med fordel indrette sig som en organisation, hvor data anvendes langt mere proaktivt. SAS Institute samarbejder med sundhedsvæsenets ledere om at transformere sundhedsvæsenet med hjælp fra dataindsigt. Systematisk og proaktiv brug af sundhedsdata er afgørende for at sundhedsvæsenet kan indrette sig som en værdibaseret organisation.

Læs mere om, hvordan analyse af kliniske data anvendes som styringsgrundlag på de kliniske afdelinger.

Læs mere om kapacitetsoptimering inden for udgifter, patientflow, ambulante kontroller og effektivitet på operationsgangen.

Læs mere om, hvordan analyse af sundhedsdata danner grundlag for forståelse af forebyggelsesindsatser og mulighederne i patientinvolvering.

Læs mere om løsninger, der omsætter de mange sundhedsdata til realtids viden, mål og beslutningsstøtte til ledelsen.

line 112292

Psykiatrisk Center Ballerup

SAS Institute har i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup bevist, hvordan datadrevet ledelse kan være med til at realisere regeringens målsætning.
Læs mere om casen
line 112292

Læs mere om dine muligheder for at udnytte data inden for

Kontakt os

vejlgaard-lars

Lars Vejlgaard
Division Director. Head of Healthcare Nordic.
SAS Institute
Telefon: +45 5138 7956
E-mail: lars.vejlgaard@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 83.000 virksomheder i 148 lande SAS, herunder 94 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500® list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top