Fraud Public Sector Money

Data kan forudse og forebygge svindel og fejl effektivt.

SAS Institute hjælper offentlige ledere med at afsløre svindel og fejl, styrke tilsyn, øge effektiviteten og forbedre servicen. Alt sammen uden at påføre en større arbejdsbyrde.

Data giver viden. Viden skaber forandring

Det offentlige skal levere mere for mindre.
Og afsløre flere af dem, der udnytter systemet.

Borgerne har stadigt højere forventninger til det offentlige, selv om budgetterne ikke følger med. Desværre ødelægger et fåtal af borgerne det for de mange. Bevidst eller ubevidst. Når det lykkes dem, så truer det ikke alene tilliden til forvaltninger, men vores samfundsstruktur som helhed.

Tillid er godt.

Du kender fortsættelsen: Kontrol er bedre. Problemet med kontrol er, at det generer de mange, for at finde de få. Heldigvis er det muligt at fokusere på fejlene og de kriminelle, når man lader data tale for sig selv.

Vi mennesker kan bruge vores intuition og erfaring. Og så kan vi arbejde hårdt. Men det er ikke nødvendigvis effektivt. Når vi i stedet sætter vores menneskelige indsigter i system, og kombinerer dem med dataanalyse, så kommer resultaterne hurtigt. Det er det, vi gør, i SAS Institute.

Gennem årtier har vi raffineret vores analysemodeller til at komme hele vejen rundt om de snydere, der skal indfanges. Udgangspunktet er erfarne specialisters indsigt og intuition. Herefter søger systemet automatisk efter alle tal, der afviger fra normen, og kombinerer dem med prediktive analyser, for at se ind i fremtiden på et solidt grundlag. Til sidst fokuserer vi på menneskene igen. Denne gang netværk og konstellationer, som det ville tage et urimeligt antal mandetimer at afsløre manuelt.

Resultatet er effektiv risikobaseret kontrol, der ikke alene understøtter tilsyn, men også afslører svindel med offentlige midler. På den måde kan man begrænse gentagelser, og fokusere på de, der ødelægger det for alle andre. Uden at påføre administrationen ekstra arbejdsopgaver.

I den sidste ende får flertallet en bedre service samtidig med at tilliden til den offentlige forvaltning øges. Med rette.

Læs mere om dine muligheder for at udnytte data inden for

Kontakt os

Henrik Ernlund

Henrik Ernlund Petersen
Country Manager, SAS Institute DK & Head of Nordic Sales Public Sector at SAS
Telefon: +45 51 38 75 20
E-mail: henrik.ernlund@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 83.000 virksomheder i 148 lande SAS, herunder 94 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500® list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top