landing_beskæftigelse

Data kan reducere arbejdsløsheden

SAS Institute hjælper offentlige ledere med at forbedre beskæftigelsen ved at omsætte data til viden.

Data giver viden. Viden skaber forandring

Langt under halvdelen af danskerne arbejder
- men mange ville gerne bidrage til samfundet.

Vi bliver stadig færre erhvervsaktive, der kan bidrage økonomisk til velfærdsstaten. Ved at få flere i arbejde, mindsker vi ikke alene de offentlige udgifter, vi øger også indtægterne. Altså en dobbelt effekt.

De lediges behov er vidt forskellige. De stærkeste ledige har ikke samme behov for kurser og jobsøgningsforløb, og kan i vid udstrækning betjene sig selv. De svageste derimod, kan have udfordringer der spænder fra sociale og kompetencemæssige til især demografiske, som kan have afgørende betydning for om de kommer i arbejde hurtigt eller i det hele taget.

Da ressourcerne inden for a-kasserne og kommunerne er knappe, kan man med fordel bruge dem mere målrettet. Ud over den økonomiske fordel, så er det også socialt retfærdigt, at give dem med størst behov mest opmærksomhed.

Der findes data, som viser, hvad der tidligere har virket for andre ledige; men vi mangler endnu at udnytte disse data effektivt, til at få flere tilbage i beskæftigelse.

Læs mere om dine muligheder for at udnytte data inden for

Kontakt os

Kåre Nygård

Henrik Ernlund Petersen
Country Manager, SAS Institute DK & Head of Nordic Sales Public Sector at SAS
Telefon: +45 51 38 75 20
E-mail: henrik.ernlund@sas.com
LinkedIn


SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 83.000 virksomheder i 148 lande SAS, herunder 94 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500® list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top