Data kan optimere elevernes indlæring

SAS Institute hjælper offentlige ledere med at forbedre skoler og uddannelser ved at omsætte data til viden.

Data giver viden. Viden skaber forandring

Data er viden.
Viden kan gøre os klogere på, hvilke indsatser, der øger indlæringen

Danmark har vedtaget en omfattende reform af folkeskolen, og tiltag som inklusion, lektiecafé og mere motion er nu på skemaet for at gøre alle skolens elever klogere. Men virker den nye form efter hensigten – og hvilke indsatser har den største effekt? Det spørgsmål vil SAS Institute rigtig gerne være med til at svare på, og det kan vi gøre takket være intelligente værktøjer baseret på data. 

Ligesom vi kan finde ud af, hvorfor det kniber med at få de 95% af vores unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og 60% til at fortsætte på universitet. Måske har de unge ikke de nødvendige kompetencer til at vælge og fastholde en uddannelse. Eller også bliver de mødt med initiativer og intentioner, der ikke matcher de unges behov for digitalisering, foranderlighed, åbenhed og individuel anerkendelse.

SAS Institute er eksperter i at omsætte ressourcer til effekt, og vi kan imødekomme visioner og målsætninger ved at evaluere på basis af data og dermed skabe viden.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

line 112292

Data minimerer frafald på universitet

University of Alabama benytter data for at rekruttere og fastholde de bedste og dygtigste studerende. Resultatet er succesfuld rekruttering og fastholdelse, der frigiver ressourcer og øger studietilfredsheden.
Læs hele artiklen
line 112292

Læs mere om vores arbejde inden for vores tre øvrige fokusområder: Sundhed, socialområdet og beskæftigelse.

Cases

Læs casen (in English)

Data fastholder de unge i uddannelse
Data har været udgangspunktet for at elever på University of Alabama udviser mindre frafald.

Læs casen (in English)

Data hjælper de studerende
University of Central Florida udvider forståelsen for de studerendes behov .

Kontakt os

Lars berthelsen

Lars Berthelsen
Divisionsdirektør for offentlige kunder
SAS Institute
Telefon: 
+45 70 28 25 20
E-mail: lars.berthelsen@sas.com
LinkedIn

SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 75.000 virksomheder i 135 lande SAS, herunder 90 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500®list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top