Data kan reducere tvang og medicinforbrug

SAS Institute hjælper sundhedsvæsnet med at øge kvaliteten af den psykiatriske behandling ved at omsætte data til viden

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Data er viden.
Viden kan være med til at reducere medicinforbruget.

Sundhedsområdet er et af landets største offentlige udgiftsposter, alene de seneste fem år er budgettet vokset med næsten 3 milliarder kroner. Derfor er patienten i fokus både nationalt og globalt, og dialog samt nytænkning er på agendaen.

Kan vi behandle patienterne anderledes? Kan datadrevet ledelse være et værktøj til eksempelvis at nå regeringens målsætning om at halvere brug af tvang i løbet af fem år? Er det en god idé at benytte anonymiserede patientdata, så vi kan dele endnu flere oplysninger og dermed skabe nye sammenhænge på tværs af regioner og kommuner, praktiserende læger, hospitaler og kommunal pleje.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

line 112292

I Danmark har vi mange sundhedsdata, og flere end vi egentlig handler på. De er ofte tilgængelige med en vis tidsforsinkelse og anvendes mere forskningsmæssigt og politisk end egentligt klinisk og ledelsesmæssigt lokalt. Data bør anvendes langt mere proaktivt i klinikken, og sundhedsvæsenet bør satse på den udvikling allerede nu.

Som inspiration til denne udvikling kan følgende webinar varmt anbefales. Her fortæller Dignity Healths CIO Deanna Wise, hvordan de understøtter klinikernes arbejde i realtid, så det kommer patienterne mest muligt til gavn. I Q&A-sessionen til sidst i webinaret kommer Deanna Wise mere ind på de organisatoriske udfordringer, der også giver spændende input.

Dignity Health er en af USA’s største, integrerede sundhedsorganisationer med 55.000 ansatte fordelt på hospitaler, sundhedsklinikker og lægehuse i 20 stater. I 2014 indgik Dignity Health og SAS Institute et samarbejde om at anvende big data og prædiktive analyser til at transformere den måde, som Dignitys patienter får behandling og pleje på.

line 112292

Psykiatrisk Center Ballerup

SAS Institute har i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup bevist, hvordan datadrevet ledelse kan være med til at realisere regeringens målsætning.
Læs mere om casen
line 112292

Læs mere om vores arbejde inden for vores tre øvrige fokusområder: Socialområdet, uddannelse og beskæftigelse.

Cases

Læs casen

Datadrevet ledelse
Datadrevet ledelse i Psykiatrisk Center Ballerup minimerer tvang.

Læs casen

Medicinmonitorering
Vidensløsning reducerer overmedicinering i Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs casen

Dansk pionerarbejde
Text Analytics giver overblik over infektioner og øger patientsikkerheden.

Om data i sundhedsvæsenet

Patientdata
Hvorfor skal det offentlige anvende patientdata på tværs af organisationer?

Kontakt os

Allan Juhl

Allan Juhl
Divisionsdirektør for sundhedsområdet
SAS Institute
Telefon: +45 51 38 79 30
E-mail: allan.juhl@sas.com
LinkedIn

SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 75.000 virksomheder i 135 lande SAS, herunder 90 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500®list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top