Data kan reducere arbejdsløsheden

SAS Institute hjælper offentlige ledere med at forbedre beskæftigelsen ved at omsætte data til viden.

Data giver viden. Viden skaber forandring

Data er viden.
Viden kan bruges til at differentiere indsatsen over for ledige.

Flere i arbejde. Sådan lyder det fra regeringen, der søger en balance mellem borgere, der er på offentlig forsørgelse og borgere, der forsørger sig selv. Også ledige vil gerne have et job, viser statistikker og undersøgelser, for myten om de dovne danskere holder ikke stik. SAS Institute har en løsning.

Ved at tilbyde effektive jobsøgnings-værktøjer baseret på data kan de ledige med særlige behov få den nødvendige hjælp, og selvkørende ledige kan blive vejledt bedst muligt til at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Data er et værktøj til hurtigst muligt at få flere i arbejde!

Data giver viden. Viden skaber forandring.

line 112292

Data is King

I fremtiden vil offentlige ledere træffe vigtige beslutninger på baggrund af data og faktabaseret viden. Derfor anbefaler vi fra SAS Institute: Ta’ dig godt af dine medarbejdere, der kan læse løsninger ud af finansiel statistik.
Læs hele artiklen
line 112292

Læs mere om vores arbejde inden for vores tre øvrige fokusområder: Sundhed, socialområdet og uddannelse.

Cases

Læs casen (in English)

Data som problemløser
Samkøring af data øger viden og er med til sikre fremtiden for Vollsmose

Læs thinkforward artikel (in English)

Data is King
I fremtiden er dataforståelse den vigtigste kompetence i organisationen.

Kontakt os

Lars berthelsen

Lars Berthelsen
Divisionsdirektør for offentlige kunder
SAS Institute
Telefon: 
+45 70 28 25 20
E-mail: lars.berthelsen@sas.com
LinkedIn

SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 75.000 virksomheder i 135 lande SAS, herunder 90 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500®list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top