Landingpage_public

Data kan gøre

Danmark bedre

SAS Institute omsætter data til viden, så du kan skabe forandring.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

Som samfund står vi over for nogle store udfordringer.
Data er en del af løsningen.

Vi danskere står over for nogle store udfordringer. Selv om der i de seneste år er iværksat tiltag, reformer og forandringer, har vi endnu ikke for alvor løst, hvordan vi minimerer antallet af udsatte, får flere tilbage i job hurtigere, fastholder de unge i uddannelse og øger sundheden. Desværre. For prisen er høj – for den enkelte og for samfundet. Der er brug for et nyt mindset. Der er brug for nye løsninger.

Data giver viden. Viden skaber forandring.

SAS Institute samarbejder med offentlige ledere om at skabe data-indsigt. Vi ved, at data kan skabe de grundlæggende forandringer, der fører til langsigtede resultater. Data kan løse vores udfordringer, den store mængde af data, vi har til rådighed er vejen til et styrket velfærd.

Inden for beskæftigelses-, sundheds-, uddannelses- og socialområdet specialiserer vi os i at identificere viden, der kan skabe forandring. Det betyder bedre beslutningsværktøjer og dermed:

  • Målrettet indsats
  • Langt færre fejl
  • Mindre ressourcespild
  • Hurtigere evaluering
  • Effektive løsninger

 SAS Institute omsætter data til konkret viden, som du kan bruge til at belyse, hvilke tiltag, der virker, rette op på det, der ikke fungerer og udforske nye muligheder.

line 112292

Odense Kommune

I samarbejde med Odense Kommune har vi integreret analytiske og vidensbaserede værktøjer. Dermed er data med til at drive innovation og  langsigtede resultater inden for velfærdsområdetLæs mere om casen
line 112292

Sundhedsindsats:
Læs mere om, hvordan datadrevet ledelse kan sænke medicinforbruget, og hvordan data kan styrke sundhedssektoren generelt.

Socialindsats:
Læs mere om, hvordan data er vejen til et større overblik og innovative effektfulde løsninger i den sociale sektor.

Uddannelsesindsats:
Læs mere om, hvordan uddannelsessektoren kan bruge data til at styrke indlæring og kortlægge hvilke tiltag, der virker.

Beskæftigelsesindsats:
Læs mere om, hvordan intelligente værktøjer kan få flere tilbage i job hurtigere.

line 112292

Cases

Læs case

Kommunal evolution
Odense Kommune integrerer analytisk tænkning.

Whistleblower

Whistleblower-ordning
Whistleblower-ordning forbedrer eller fastholder kvalitet til et reduceret budget.

Data is King

Data is King
I fremtiden er dataforståelse den vigtigste kompetence i organisationen.

Kontakt os

Lars berthelsen

Lars Berthelsen
Divisionsdirektør for offentlige kunder
SAS Institute
Telefon: +45 70 28 25 20
E-mail: lars.berthelsen@sas.com
LinkedIn

SAS Institute er eksperter i statistisk analyse. På verdensplan anvender 75.000 virksomheder i 135 lande SAS, herunder 90 ud af de 100 højst rangerede virksomheder på Fortune Global 500®list. I Danmark samarbejder vi med de største private virksomheder og offentlige organisationer, der går foran med effektiviseringer og innovation.

Back to Top