SAS | The Power to Know
Young man outdoor with VR goggles on


Offentligt Toplederforum
inviterer til debat om
fremtidens offentlige
topledelse

Århus, den 8. januar
København den 15. januar.

Opbrud i offentlig topledelse?

Offentligt Toplederforum inviterer til debat om fremtidens offentlige topledelse

I topledelserne ser vi et opbrud, der omfatter meningsdannelse, autoritetsforståelse og forretningsmodeller, altså en ændring af helt grundlæggende værdier og kulturbærere for velfærdsstaten. Vi inviterer nu alle interesserede til at diskutere med os ved dialogkonferencer i henholdsvis Århus og København.

Dialogkonferencen starter med en række korte oplæg om, hvorvidt det traditionelle ledelsesrum er under forandring. Og stiller herefter skarpt på følgende udfordringer:

  • Bliver de politiske beslutningsprocesser mere afkoblet fra embedsværkets rådgivning?
  • Bliver saglige fakta sidestillet med synsninger, meninger, holdninger og alternative fakta?
  • Vil borgerne opleve mindre sammenhæng mellem politiske diskurser og realiteterne i deres hverdag?
Diskussionen vil tage sit udgangspunkt i et debatoplæg fra den. 20 december 2017, der også vil blive fremsendt med bekræftelse for deltagelse.
 
Vel mødt,
Offentligt Toplederforum

Hvor: Århus - konferencested annonceres
Hvornår: 8. Januar, kl. 15:00-17:00
 
eller
 
Hvor: København - konferencested annonceres
Hvornår: 15. Januar, kl. 15:00-17:00

Deltagelse er gratis og forbeholdt inviterede.

Baggrund: Offentligt toplederforum er en gruppe offentlige topledere, der har investeret fritid i en serie drøftelser, skriveprocesser og afklarende diskussioner for at skabe et aktuelt signalement af offentlig topledelse. Alle har bidraget med personlige erfaringer med at være den øverste embedsmand i en politisk styret organisation.

Denne frivillige netværksdannelse er faciliteret af Deloitte og SAS Institute, men indhold, synspunkter og vægtninger hidrører alene fra gruppen.

Det offentlige toplederforum udgøres af denne frivillige netværksdannelse:

Charlotte MünterDirektør for Domstolsstyrelsen
Lars FindsenDirektør for Forsvarets Efterretningstjeneste
Claes NilasKommitteret i SIRI
Morten BinderDirektør for STAR
Lau Svendsen-TuneKommunaldirektør i Vordingborg Kommune
Torben KjærgaardKommunaldirektør i Frederiksberg Kommune
Niels HøjbergStadsdirektør i Aarhus Kommune
Henrik KolindKommunaldirektør i Roskilde Kommune
Lone LyrskovKommunaldirektør i Silkeborg Kommune
Svend HartlingKoncerndirektør i Region Hovedstaden
Adam WolfDirektør i Danske Regioner
Arne EggertDirektør i KL
Jørgen SøndergaardForskningsleder i SFI
Marianne ThyrringDirektør i DMI
Stefan HermannRektor for Metropol
Dorte StigaardDirektør i Region Nordjylland

 

Tilmelding

Har du en SAS profil? To complete this form automatically Sign In

*
*
*
*
 
*
 
*
 Århus 8. jan
 København 15. jan
 
 
 
  Ja tak, jeg vil gerne modtage e-mails fra SAS Institute Inc. og dets datterselskaber om SAS-produkter og -services.

Back to Top