SAS | The Power to Know


Offentligt Toplederforum
inviterer til debat om
fremtidens offentlige
topledelse

København den 15. januar 2018

Opbrud i offentlig topledelse?

Offentligt Toplederforum inviterer til debat om fremtidens offentlige topledelse

I topledelserne ser vi et opbrud, der omfatter meningsdannelse, autoritetsforståelse og forretningsmodeller, altså en ændring af helt grundlæggende værdier og kulturbærere for velfærdsstaten. Vi inviterer nu alle interesserede til at diskutere med os ved dialogkonferencer i henholdsvis Århus og København.

Dialogkonferencen starter med en række korte oplæg om, hvorvidt det traditionelle ledelsesrum er under forandring. Og stiller herefter skarpt på følgende udfordringer:

  • Bliver de politiske beslutningsprocesser mere afkoblet fra embedsværkets rådgivning?
  • Bliver saglige fakta sidestillet med synsninger, meninger, holdninger og alternative fakta?
  • Vil borgerne opleve mindre sammenhæng mellem politiske diskurser og realiteterne i deres hverdag?
Diskussionen vil tage sit udgangspunkt i et debatoplæg fra den. 20 december 2017, som kan hentes her
 
Vel mødt,
Offentligt Toplederforum

Aarhus
Det oprindeligt planlagte arrangement d. 8. januar flyttes til København.
 
København
Hvornår: 15. Januar, kl. 15:00-17:00
Hvor: Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S

Deltagelse er gratis og forbeholdt inviterede.

Baggrund: Offentligt toplederforum er en gruppe offentlige topledere, der har investeret fritid i en serie drøftelser, skriveprocesser og afklarende diskussioner for at skabe et aktuelt signalement af offentlig topledelse. Alle har bidraget med personlige erfaringer med at være den øverste embedsmand i en politisk styret organisation.

Denne frivillige netværksdannelse er faciliteret af Deloitte og SAS Institute, men indhold, synspunkter og vægtninger hidrører alene fra gruppen.

Det offentlige toplederforum udgøres af denne frivillige netværksdannelse:

Charlotte MünterDirektør for Domstolsstyrelsen
Lars FindsenDirektør for Forsvarets Efterretningstjeneste
Claes NilasKommitteret i SIRI
Morten BinderDirektør for STAR
Lau Svendsen-TuneKommunaldirektør i Vordingborg Kommune
Torben KjærgaardKommunaldirektør i Frederiksberg Kommune
Niels HøjbergStadsdirektør i Aarhus Kommune
Henrik KolindKommunaldirektør i Roskilde Kommune
Lone LyrskovKommunaldirektør i Silkeborg Kommune
Svend HartlingKoncerndirektør i Region Hovedstaden
Adam WolfDirektør i Danske Regioner
Arne EggertDirektør i KL
Jørgen SøndergaardForskningsleder i SFI
Marianne ThyrringDirektør i DMI
Stefan HermannRektor for Metropol
Dorte StigaardDirektør i Region Nordjylland

 

Tilmelding

This event is no longer available for registration.

 
*
*
*
*
 
*
 
*
 København 15. jan
 Århus 8. jan - AFLYST - Flyttet til ovenstående
 
 
 
  Yes, I would like to receive occasional emails from SAS Institute Inc. and its affiliates about SAS products and services. I understand that I can withdraw my consent at any time by clicking the opt-out link in the emails.