SAS | The Power to Know

Agenda

Torsdag den 3. april

09.00 Registrering og morgenmad

09.30 Velkommen
v. Allan Juhl, Divisionsdirektør for Health Care, SAS Institute

10.00 Den analytiske sundhedsorganisation (præsentation er på engelsk)
v. Daryl Wansink, Director, Health Economics, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, USA

11.00 Omdan dine kliniske og operationelle data til evidensbaseret viden, du kan handle på
v. Mark Wolff, Industry Consultant, Health and Life Sciences, SAS Institute, USA
(præsentation er på engelsk)

12.00 Frokost

Tema
 God økonomistyring
 Klinisk kvalitet og populationsanalyse
13.00
 Hvor skal vi hen med økonomi og styring?

v. Allan Juhl, Divisionsdirektør, SAS Institute
 Vi vil være med til at gøre en forskel!

v. Peter Mortensen, Forretningsudvikler og Morten Krogh Danielsen, Relationship Manager, SAS Institute
13.15
 

Mønstre i sundhedsdata og systematisk controlling (præsentation er på engelsk)


v. Daryl Wansink, Director, Health Economics, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, USA

 Sygedagpenge og den rigtige indsats – tidligtv. Tina Koed Nymann, Funktionschef, Borgerplan og Process og Thomas Møller therkildsen, Analysekonsulent, Odense Kommune
14.00 

Systematisk controlling af sygesikringsdata

 

v. Charlotte Overvad Schmidt, Fuldmægtig, Region Midtjylland og Peter Mortensen, Forretningsudvikler, SAS Institute

 

Utilsigtede hændelser – Kan vi lære mere?

v. Jeanette Hounsgaard, Souschef, Center for Kvalitet, Region Syddanmark

 

14.45 Pause Pause
15.15 

Likviditetsstyring og momskontrol

 

 

v. Thomas Schultz, Chef for Forretningsudvikling, SAS Institute

 

Hvordan forebygger vi genindlæggelser med analytics? (præsentation er på engelsk)


v. Daryl Wansink, Director, Health Economics, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, USA

16.00 Budsjett- og prognoseverktøy (præsentation er på engelsk)

v. Oddmund Runningen, Controller/Prosjektleder budsjett- og prognoseverktøy,
Sykehuset Innlandet HF, Norge
 Forebyggelse af genindlæggelser i Region Midtjylland

v. Anne Birgitte Jæger, Specialkonsulent og Henrik Lauritzen, Analytiker, Region Midtjylland
16.45 Pause Pause
17.00 

Benchmark og prisspredningsanalyse i danske regioner


v. Jan Skotte Larsen, Seniorkonsulent, Danske Regioner

 Patientkommunikation og patientinvolveringv. Peter Mortensen, Forretningsudvikler, SAS Institute
17:20 Benchmark og prisspredningsanalyse i danske regioner (fortsat) 

Automatiserede kliniske kvalitetsløsninger (slutter 17:45)

v. Morten Krogh Danielsen, Director Cross Sales Healthcare og Frans Holm, Advisory Solution Architect, SAS Institute

17.30 Networking  
19.00 Middag  


Fredag den 4. april

09.00 Værdiskabelse igennem analyse
v. Peter Hauge Jensen, Chef for arkitektur, udvikling og dataanalyse, Odense Kommune

Tema
 God økonomistyring
 Klinisk kvalitet og populationsanalyse
10.00
 

Incitamentsstrukturer og DRG (præsentation er på engelsk)

v. Kristian Heunicke, Cheføkonom, Danske Regioner

 

Den nationale sundhedsprofil


 

v. Anne Illemann Christensen, Ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed

10.45
 Pause
 Pause
11.00 

Incitamenter til at øge kvaliteten og nedbringe omkostningerne i det amerikanske sundhedsvæsen (præsentation er på engelsk)

v. Daryl Wansink, Director, Health Economics, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, USA

 

 

Infektionsmonitoreringv. Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor i Mikrobiologi og Jakob Redder, ph.d.-studerende, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt

 

11.20
 

Perspektiverne med DRG

 

 

v. Poul Erik Hansen, Afdelingschef, Statens Serum Institut

 

 
11.40 

Debat om DRG og incitamentsstrukturer
(på engelsk)


v. Poul Erik Hansen, Afdelingschef, Statens Serum Institut, Kristian Heunicke, Cheføkonom, Danske Regioner og Daryl Wansink, PhD, Director, Health Economics, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, USA

 

Erfaringer med medicinmonitorering


v. René Priess, Centerchef, Psykiatrisk Center Ballerup og Dorte Münter, Teamleder – Medicinenheden, Region Hovedstadens Psykiatri, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen

12.20 Afrunding  
12.30 Frokost  

Priser

 

Tilmelding før den 6. marts

2.095 kr. med overnatning på enkeltværelse, forplejning og 3-retters middag samt morgenbord

1.095 kr. uden overnatning, inklusive forplejning og 3-retters middag

895 kr. uden overnatning, inklusive forplejning, uden middag

Tilmelding efter den 6. marts

2.395 kr. med overnatning på enkeltværelse, forplejning og 3-retters middag samt morgenbord

1.395 kr. uden overnatning, inklusive forplejning og 3-retters middag

1.095 kr. uden overnatning, inklusive forplejning, uden middag

 

Back to Top