Topdanmark Liv får nyt datavarehus som en del af stort moderniseringsprojekt

Topdanmark Liv har haft et ønske om, at kunne tilbyde deres kunder en ny og forbedret service, og implementerer derfor nu et nyt policeadministrationssystem i samarbejde med Schantz. Baseret på løsningen Schantz Life, moderniseres Topdanmark Livs vigtige forretningsprocesser, men det ændrer også grundlaget for rapporteringen. Overgangen til det nye administrationssystem påvirker de eksisterende forretningsgange omkring rapportering, og derfor har Topdanmark også fokuseret på en opgradering og forbedring af rapporteringsprocesserne. Her trådte erfarne kompetencer fra SAS Institute til.

Når implementeringen er færdig, vil Topdanmark Liv foruden det optimeret policesystem, stå med et samlet datagrundlag og en fremtidssikret governance-model for hele forretningen, der vil optimere de faste rapporteringsprocesser og sætte virksomheden i stand til at reagere hurtigt på ad hoc opgaver og eksterne forespørgsler.

SAS Institutes standardmodel til vores branche viste tydeligt, at de besidder en stor forståelse for, samt kendskab til, de behov og krav der er i vores branche. Det var deres dokumenterede erfaring fra lignende projekter, samt deres kompetencer der gjorde os trygge ved at overlade mapping og håndtering af vores data til dem, hvilket er en vigtig del af moderniseringen af vores rapporteringsprocesser”, siger Per Myglegård, teknisk direktør i Topdanmark Liv.

Datavarehus implementering med industriforståelse
SAS Institute gennemførte i tæt samarbejde med Topdanmark Liv et analyseforløb, hvor alle behov for rapportering og data-mapping blev klarlagt. Analysen gav også en klar indikation af projektets omfang.

”I den indledende analysefase blev det hurtigt klart for os, hvilke betydelige omkostninger og især risici, der ville være forbundet med at håndtere mapping af data selv,” siger Helle Carstensen, udviklingschef i Topdanmark Liv. Det betød, at Topdanmark Liv valgte at inddrage eksperterne fra SAS Institute til den videre modernisering af rapporteringsprocesserne.

Ved at involvere eksperter med erfaring i mapping og rapportering inden for forsikrings- og pensionsbranchen har Topdanmark Liv taget et meget vigtigt forebyggende skridt. Det er et skridt, der sikrer dem mod en lang række udfordringer, der ofte viser sig for virksomheder, der forsøger at løfte lignende projekter selv.

”Der er utrolig mange datavarehusprojekter der fejler, især indenfor brancher der er så komplekse som forsikring og pension. Der er mange aspekter ift. krav, som man skal have forståelse for i denne branche. Hvis man ikke har det fulde overblik når data skal mappes, kan man hurtigt begå essentielle fejl, hvilket resulterer i spildte ressourcer og i værste fald en fejlslagen investering,” siger Christian Ebbesen, Client Director i SAS Institute.

Kompleksiteten i forsikrings- og pensionsbranchen er også årsagen til, at SAS Institute har opbygget denne standardmodel, så de kan sikre, at moderniseringsprojekter som det Topdanmark Liv er i gang med, bliver en succes uden dyre og ressourcekrævende fejl.

Standardmodel med industriforståelse der sikrer agilitet fremover
Topdanmark Livs beslutning om at inkludere SAS Institutes standard datamodel, som en del af deres nye policeadministrationssystem, blev truffet på baggrund af SAS’ brancheforståelse og en testet fremgangsmåde. Netop med denne standardmodel der er udarbejdet specifikt til forsikring og pensionbranchen, blev det tydeligt at denne implementering ville spare Topdanmark for tid og ressourcer. Dette, kombineret med det partnerskab Schantz og SAS Institute har etableret, udgjorde de altafgørende krav fra Topdanmark til en samarbejdspartner og gjorde dem trygge ved at lægge projektet i hænderne på dette partnerskab.

”SAS Institutes standardmodel til vores branche viste tydeligt, at de besidder en stor forståelse for, samt kendskab til, de behov og krav der er i vores branche. Det var deres dokumenterede erfaring fra lignende projekter, samt deres kompetencer der gjorde os trygge ved at overlade mapping og håndtering af vores data til dem, hvilket er en vigtig del af moderniseringen af vores rapporteringsprocesser”, siger Per Myglegård, teknisk direktør i Topdanmark Liv.

I partnerskabet mellem Schantz og SAS Institute vil Schantz understøtte datavarehuset, ved at implementere den nye løsning; Schantz SAS Datamapper, som udvikles i tæt samarbejde med SAS. I løsningen stiller Schantz Life data til rådighed i et stabilt format, som kan viderebehandles af SAS i datavarehuset. Ved hjælp af SAS Visual Analytics vil brugen af data blive let tilgængelig for Topdanmark, og med denne fleksible løsning kan rapporter hurtigt tilpasses og visualiseres efter behov, så data let kan bruges af de forskellige interessenter i Topdanmark Liv. Løsningen indeholder endvidere en samlet rapporteringsproces for dataintegration, pensionsdatamodeller og dynamisk forretningsrapportering.

En fremtidssikret platform baseret på et kendt og stabilt datagrundlag
SAS’ standard platform til forsikring og pension, der nu bliver implementeret hos Topdanmark Liv, skal være med til at sikre virksomheden den altafgørende agilitet på et marked med høj konkurrence, hvor ineffektivitet kan koste dyrt. Datavarehus-løsningen vil give Topdanmark et afsæt i et kendt, stabilt og konsistent datagrundlag og en begrebsmodel, der vil give dem en hurtigere vej fra data til rapportering, samt vil give dem muligheden for at udstille data i de kanaler, hvor det er relevant.

Topdanmark

Udfordring

  • For at kunne yde en bedre service for sine kunder, har Topdanmark Liv investeret i et nyt policeadministrationssystem. Denne systemoptimering har sideløbende affødt et behov og en mulighed for at forbedre rapporteringsmodel. Denne modernisering vil være med til at sikre at Topdanmark ikke risikerer et tab af effektivitet og markedsandele til konkurrenterne.
  • Den eksisterende data og rapporteringsprocesserne skulle fornyes og tilpasses til de nye forretningsprocesser. 

Løsning

  • Ved hjælp af SAS Insurance Analytics Architecture (IAA) blev Topdanmarks historiske data og data fra det nye policeadministrationssystem ført ind i IAA-modellen.
  • Dette gør det nu muligt for Topdanmark Liv at stille al relevant data til rådighed for økonomi-, risk- og aktuarafdelingerne, så de hurtigt kan enten rette og opdatere eksisterende job, eller oprette helt nye.
  • SAS Visual Analytics giver dem desuden store besparelser ift. afrapporteringen takket være denne fleksible platform.

Resultat

  • Ved brug af den standardiserede model og fremgangsmåde fik Topdanmark en smidig implementering, hvor der var taget højde for de typiske risici og problemstillinger, som sådan et projekt ofte giver.
  • Dertil er Topdanmark Livs ressourceforbrug i projektet omkring mapping og optimering af rapportering bragt ned til én tredjedel af det estimerede forbrug, ved at involvere SAS Institute i projektet.
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.