Hvor sunde er danskerne?

Et udførligt overblik over den danske sundhedstilstand kan nu fås på danskernessundhed.dk, hvor besvarelser om sundhed og sygdom fra 160.000 voksne danskere er sat i system.

Alkohol, rygning, kost, sygdom og smerter er blot nogle af de parametre, som danner grundlag for en massiv og grundig undersøgelse af danskernes sundhedstilstand. Dermed er det nu muligt for alle interesserede bl.a. at se, hvor meget vi ryger, hvor meget motion vi dyrker, hvor meget vi går til lægen, og om vi ofte har smerter.

 


Knud Juel, Forskningsleder

Samtidig giver tallene mulighed for et unikt indblik i, hvordan vores sundhedstilstand hænger sammen med bl.a. køn, alder, uddannelse, arbejdssituation og civilstatus, da der kan søges på kryds og tværs af parametre.

Undersøgelsen er indtil videre lavet i 2010 og 2013, og al data er samlet på danskernessundhed.dk, hvor kommuner, journalister, regioner, forskere og alle andre med interesse kan hive relevante data frem på mange forskellige sorteringsparametre. Den analytiske tilgang til det store datamateriale er sikret i form af løsningen SAS Institute Visual Analytics, som samler og fremstiller data visuelt, brugbart og forståeligt.

Fra politikere og studerende til forskere og journalister

”Det er naturligvis især journalister, studerende og forskere, der hiver tal ud fra databasen til artikler, baggrundsinfo og andet. Men også politikere i kommunerne og regionerne benytter sig meget af tallene til at argumentere for eller imod indsatsområder og investeringer – eks. kan de således vise, hvordan rygersituationen er i netop deres lokalområde og planlægge forebyggelsesindsatser på den baggrund. Regionerne benytter fx på nuværende tidspunkt data til at udarbejde specifikke regionale sundhedsprofiler”, siger professor Knud Juel, forskningsleder på Statens Institut for Folkesundhed, som sammen med Syddansk Universitet, Sundhedsstyrelsen og de fem regioner står bag undersøgelsen.

”Tallene viser jo ikke blot, hvor mange i en region eller kommune, der ryger eller har smerter, men også om der er en sammenhæng med, hvorvidt folk er i arbejde, er gift eller hvor høj en uddannelse de har gennemført. Det giver en endnu mere detaljeret baggrund til at sætte gang i de rigtige initiativer på specifikke områder, og dermed giver man et bedre grundlag til mere optimal brug af skatteborgernes penge ude i lokalområderne”, siger Knud Juel.

Det er et meget stort datasæt, vi har at gøre med, og det er utroligt vigtigt, at systemet bagved sikrer, at alle kan stole på det outcome, der søges efter.

Knud Juel
Forskningsleder

160.000 danskeres sundhed i tal

Det er løsningen SAS Institute Visual Analytics, der sørger for, at besvarelserne fra de flere end 160.000 voksne danskere er gjort brugbare på danskernessundhed.dk, så alle de forskellige interessenter kan skræddersy deres søgning til specifikke behov.

”Det er et meget stort datasæt, vi har at gøre med, og det er utroligt vigtigt, at systemet bagved sikrer, at alle kan stole på det outcome, der søges efter. Samtidig er brugervenligheden essentiel, så vi ved, at alle dem, der har brug for det, let kan trække data ud, få det fremstillet visuelt eller en helt tredje ting. Det får vi med løsningen fra SAS, som også har været en meget kompetent samarbejdspartner og reageret prompte, også i spidsbelastningsperioder”, siger Knud Juel.

Ny data klar til kommunalvalg

Siden 1987 er danskernes sundhedstilstand jævnligt blevet målt, men indtil nu er dataene blevet publiceret på tryk. Med den nye digitale datasamling bliver tallene fra 2010 og 2013 tilgængelige, søgbare og brugbare for enhver. Næste indsamling af data bliver i 2017, lige inden en ny kommunalbestyrelse træder til.

”Dataene skal ligge klar, så den nye kommunalbestyrelse har aktuel viden og data at prioritere og administrere kommunens økonomi ud fra”, siger Knud Juel.

Magasin

Udfordring

Det store datasæt med besvarelser fra 160.000 danskere skulle gøres søgbare på tværs af mange forskellige parameter. Samtidig skulle systemet sikre brugervenlighed, da brugere ville blive alle interesserede lige fra politikere og journalister til forskere og studerende.

Løsning

SAS Visual Analytics, der samler store mængder data og fremstiller dem visuelt og forståeligt, samt sikrer brugervenligheden i systemet.

Fordele

Et fleksibelt system, som håndterer data på tværs af segmenter. Systemet er søgbart på specifikke kriterier og tilgængeligt for alle.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top