Budgettering i ny virkelighed

Den konstituerede direktør i den nye styrelse rekrutterede nye økonomifolk og definerede ny budgetproces. Men budgetløsningen fra SAS Institute er velkendt.

-Budgetprocessen kører vist ret godt. Det er ellers første gang, hvor jeg ikke selv er direkte involveret, siger en skævt smilende Anders V. Møller, som er direktør i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme i Kulturministeriet.

Han kom fra stillingen som økonomidirektør i Slots- og Ejendomsstyrelsen, da han efter regeringsskiftet blev opfordret til at lede den nystartede styrelse i Kulturministeriet. Budgetløsningen fra SAS Institute har han taget med sig til den nye virkelighed, hvor det meste er forandret. Kerneopgaven er den fysiske vedligeholdelse af Danmarks slotte og museer, og her er præcis og automatiseret budgetstyring stadig et afgørende værktøj. 

Anders V. Møller
Direktør, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

Budget som infrastruktur

-Vi er i fuld gang med en nydefineret budgetproces. Kontoplanen er anderledes, og vi har bygget den nye budgetvirkelighed ind i samme software-løsning, som vi brugte i Slots- og Ejendomsstyrelsen. Vi ser budgetløsningen som en central del af vores infrastruktur, og vi har ca. ti budgetansvarlige medarbejdere, som arbejder med budgetløsningen, siger Anders V. Møller.

Selve projektet med at sætte SAS® Financial Management op til den nye styrelse krævede cirka en uges arbejde leveret af en konsulent fra SAS Institute. Opgaven blev løst for styrelsens nystartede økonomifunktion med syv medarbejdere.

-Hvis man skulle løse den samme opgave med regneark, ville det koste flere arbejdstimer, tage længere tid at få svar og være langt mere fejlbehæftet.

Anders V. Møller
Direktør, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

-Vi lever i en verden, hvor økonomi er en nøglefaktor for vores medarbejdere. Når vi skal drive en bygning, så er økonomi hele tiden med inde i prioriteringen. Derfor er det også helt afgørende – og helt naturligt – at have en samlet budgetløsning. Hvis man skulle løse den samme opgave med regneark, ville det koste flere arbejdstimer, tage længere tid at få svar og være langt mere fejlbehæftet, siger Anders V. Møller.

Budget til stordrift

Styrelsen er organiseret i et antal teams, som får en budgetramme tildelt af styrelsen. Det er ikke en mulighed at overskride budgettet, og ønsket om fleksibel budgetlægning og præcis budgetopfølgning er årsagen til, at Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme automatiserede og data-støttede sit budget.

-Vi overvejer at opgradere løsningen til næste år, men vi bruger allerede SAS til at lægge budgettet i år. Det indgår i styrelsens strategi, at vi skal vokse med indtægtsdækket virksomhed, og her bliver minutiøs økonomistyring en nøglekomponent. Løsningen kan sagtens skalere op og rumme mange flere aktiviteter, og derfor kan vi skabe nogle stordriftsfordele ved at få flere kunder ind i vores systemer, siger Anders V. Møller.

Målet for styrelsen er at skabe mere kultur for pengene ved at effektivisere drift og vedligeholdelse af slotte og museer. Omvendt betyder det, at styrelsens budget og bemanding formindskes trinvis i de kommende år, hvis det ikke lykkes at tiltrække opgaver for eksterne kunder. Men Anders V. Møller kan sagtens se styrelsens kernekompetencer brugt af virksomheder med domiciler i fredede bygninger, hvor den nænsomme restaurering og langsigtede vedligeholdelse er i højsædet.

Slotte og kulturejendomme

Udfordring

Nystartet statslig styrelse med behov for stordriftsfordele.

Løsning

Den samlede budgetproces – budgetlægning, budgetopfølgning og budgetoverholdelse – er samlet og støttet med fleksibel brug af data.

Fordele

Styrelsen har infrastruktur til at tage nye opgaver ind med minimalt ekstra ressourceforbrug.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top