Bedre viden på den halve tid

Sampensions aktuarer beregner hensættelser og risiko på en ny analytisk platform, som Sampension også skal bruge til at leve op til Solvens II-kravene fra EU. Aktuarernes timeforbrug til at gennemføre beregningerne til årsregnskabet er nu halveret. Men det vigtigste er den øgede soliditet i analysen og et mere robust regnskab.

Vi lever længere. For pensionsselskaberne fører længere levetid til større fremtidige forpligtelser, og forsikringsselskaberne skal hensætte kapital i nutidens regnskab for at leve op til fremtidens fordringer. Da de matematiske eksperter i Sampensions aktuariat fik en ny SAS®-løsning og ny beregnerkerne blev beregningerne justeret. Sampension sætter nu flere midler af til at dække pensionerne for 275.000 kunder samt for 19.000 tjenestemænd og deres ægtefæller. Tjenestemandsforpligtelsen "lander" hos Sampension, fordi 80 kommuner genforsikrer sig hos Sampension. Ændringen var en konsekvens af nye og bedre beregninger på den nye platform.

 

I pensions- og forsikringsverdenen er beregningen af hensættelserne fundamental. Hvis man kender sine forpligtelser præcist, kan man disponere over sine investeringer. Hos os handler det om at kende og styre sine risici.

Flemming Windfeld
Matematisk direktør

-Vi har nu bedre data og bedre værktøjer til at bearbejde data og dermed mere sikker viden om vores forretning. For Sampension betyder det større sikkerhed og tryghed. Disse beregninger er kernen i vores risikostyring og meget afgørende for selskabets investeringsside, siger matematisk direktør Flemming Windfeld fra Sampension, hvor han leder et aktuariat med 11 medarbejdere.

Sampension har i samarbejde med SAS Institute opbygget en ny understøttelse af beregningsopgaven. Data fra forsikringssystemet bliver nu tilrettelagt og organiseret i et SAS-baseret data warehouse. Sampension har valgt at lægge sig meget tæt op ad SAS' standardmodel for data og dermed skære genvej til fremtidens Solvens II-krav fra EU. Suppleret med en beregnerkerne fra Cosigma har Sampension fået en komplet platform til at løse kerneopgaven i aktuariatet.

Strategisk viden

-I pensions- og forsikringsverdenen er beregningen af hensættelserne fundamental. Hvis man kender sine forpligtelser præcist, kan man disponere over sine investeringer. Hos os handler det om at kende og styre sine risici, siger Flemming Windfeld.

-I forhold til en fremtidig konsolidering i pensionssektoren kan man ikke undervurdere værdien af disse beregninger. Hvis vi f.eks. skal drive andre porteføljer eller fusionere med andre selskaber, så vil det være afgørende hurtigt at kunne få et overblik over risikoen. Derfor spiller den analytiske platform også en klar rolle i forhold til Sampensions overordnede vækststrategi, siger Flemming Windfeld.

Behovet for at leve op til EU's solvensregler var med til at overbevise bestyrelsen i Sampension om at igangsætte projektet med at indføre den nye analytiske platform. Det var længe et stærkt ønske i aktuariatet, som nu kan se tilbage på en vellykket første fase i SAS-projektet.

 

Flemming Windfeld, Sampension, Kundehistorie

Flemming Windfeld
Matematisk direktør

-Vi har nu bedre data og bedre værktøjer til at bearbejde data og dermed mere sikker viden om vores forretning

Timeforbrug halveret

-Vi har nu leveret til årsregnskabet på den nye platform. Det er normalt en opgave, som involverer fire aktuarer i to-tre uger. Jeg tør godt sige, at vi fremover kan klare denne opgave med det halve tidsforbrug. Men det vigtigste er, at selve indholdet denne gang var mere præcist og rummede færre skøn. Det "lå bedre i maven", siger lederen af finansdelen i aktuariatet Anne Louise Baltzer Engelund fra Sampension.

Sampension lægger nu aktuelle data i data warehouse hver måned og en række beregninger og rapporter er nu månedlige. Tidligere kom de en gang om året og var mere skønsbaserede.

-Platformens styrke er, at vi har langt større fleksibilitet, og at vi kan automatisere kvalitetskontrol og rapportering. Vi kan komme mere i dybden og levere højere kvalitet, siger Anne Louise Engelund.

Flertrinsraket

Sampension har generelt været tilfreds med partnerskabet med SAS Institute, som styrede projektet ved hjælp af logiske milepæle. Det var afgørende, at SAS selv havde en aktuar, så Sampensions aktuarer kunne tale deres fagsprog og "oversættelsen" mellem kundens behov og løsningens funktioner ikke blev et problem.

Aktuarernes data warehouse er første modul i en flertrinsraket, som også skal forbedre ledelsesinformationen i den øvrige organisation og på længere sigt skabe en analytisk funderet kundeindsigt. Målet er at styrke konkurrenceevnen yderligere med en sammenhængende analytisk platform.

Danske Bank

Udfordring

Forsikringsselskabet havde behov for at kunne lave bedre beregninger af hensættelser, blandt andet på grund af længere levetid. Samtidig skal det leve op til Solvens II-kravene fra EU.

Løsning

Ny analytisk platform og beregnerkerne.

Fordele

Løsningen har bidraget med større soliditet i analysen og justerede beregninger på henlæggelser, hvilket blandt andet betyder, at 80 kommuner har genforsikret sig hos Sampension. Aktuarernes timeforbrug til at gennemføre beregningerne til årsregnskabet er halveret.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top