Medicinsystem understøtter psykiatriens strategi

SAS-baseret it-løsning til medicinmonitorering giver Region Hovedstadens Psykiatri overblik over medicinforbruget samlet og for den enkelte patient. Medicinering med doser over det anbefalede er faldet drastisk.

"Siden vi begyndte at følge medicinordinationer systematisk, har vores doser for udvalgte præparater ligget på et niveau, som er helt i overensstemmelse med vejledningerne. Nu understøtter vi dette strategiske fokus yderligere med et informativt it-system til alle i organisationen. Det helt afgørende er, at vi arbejder med fakta og ikke med fornemmelser," siger lægefaglig vicedirektør Peter Treufeldt fra Region Hovedstadens Psykiatri om den nye vidensløsning. Systemet er det første af sin art i Danmark og giver overblik til den ordinerende læge, til centerledere og til hele psykiatrien. Man kan med få klik både få overblik over ordinationer af bestemte lægemidler eller lægemiddelkombinationer og få detailkendskab til den enkelte patients medicinering.

Siden vi begyndte at følge medicinordinationer systematisk, har vores doser for udvalgte præparater ligget på et niveau, som er helt i overensstemmelse med vejledningerne. Nu understøtter vi dette strategiske fokus yderligere med et informativt it-system til alle i organisationen. Det helt afgørende er, at vi arbejder med fakta og ikke med fornemmelser.

Peter Treufeldt
Lægefaglig vicedirektør fra Region Hovedstadens Psykiatri

Data gemte sig

Forhistorien er, at psykiatrien konstaterede, at en del patienter fik for høje doser af det antipsykotiske lægemiddel Olanzapin, og det kom som en ubehagelig overraskelse. Sagen gjorde det klart, at organisationen behøvede overblik over ordineret og givet medicin. Medicin gives både som led i en behandlingsplan og i akutte situationer, og samtidig kan flere læger og sygeplejersker være involveret, når patienten er døgnindlagt. Derfor var overblikket ikke nemt at skabe i det system, der bruges til at registrere medicinoplysninger. Men det har den nye SAS-løsning nu åbnet op for. Et data warehouse kombineret med moderne software til at præsentere data giver nu det hurtige overblik. Blandt de vigtigste brugere er psykiatriens over 550 læger.

Hurtigt overblik

"Meget nyttigt. Jeg bruger det næsten dagligt, fordi jeg er medicinansvarlig for afdelingen. Jeg får et hurtigt overblik over vores forbrugsmønstre. Et hurtigt og komplet overbliksbillede baseret på helt præcise data," siger overlæge Peter Jantzen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup. Udover det store, forkromede overblik bruger han systemet i konferencer om de enkelte patienter. Via cpr-nummeret på patienten leverer løsningen patientens medicinhistorik i form af et søjlediagram.

Organisationens "hukommelse"

"Vi kan bruge det grafiske overblik til at diskutere effekter af forskellige medicintyper og forskellige doseringer. Vi kan f.eks. tale med patienten om den oplevede forskel mellem forskellige behandlinger. Samtidig er det nemmere at overholde anbefalede intervaller for doseringen og undgå dobbeltmedicinering," supplerer klinikchef Inger Merete Terp fra Psykiatrisk Center Amager. "Vi får simpelthen hurtigere adgang til organisationens fuldstændige "hukommelse" i forhold til medicinforbrug."

Region Hovedstaden Psykiatri, Kundehistorie


Kontakt - vil du vide mere?
Kontakt Morten Krogh Danielsen fra SAS Institute hvis du har spørgsmål til løsningen eller ønsker at aftale et møde. Direkte tlf: 70 28 26 48.

Læger sparer tid

Tidligere var lægen selv tvunget til at søge mange skærmbilleder igennem og bruge op til 15 minutter pr. patient for at skabe det historiske billede. Derfor har de længe efterspurgt, at de registrerede data om medicindoseringen blev gjort nemt tilgængelige. Præcis dette onlineoverblik – baseret på aktuelle data – skaber det nye systems konferencemodul. SAS-løsningen er bygget i et samarbejde mellem Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Psykiatrien og SAS Institute.

"Det har været en stor fornøjelse at arbejde med projektet. Vejen fra idé til handling har været ultrakort, og de tilknyttede SAS-konsulenter var positive og superfleksible," siger sundhedsinformatiker Troels Roesbjerg fra Region Hovedstadens Psykiatri. Sammen med teamleder Dorte Münter har han haft ansvaret for udviklingsprojektet, der har haft ledelsens fulde opbakning.


Region Hovedstaden

Udfordring

Problemer med psykiatriske patienter, der fik medicin i højere doser end anbefalet, viste behov for adgang til medicindata.

Løsning

SAS-baseret data warehouse og business intelligence til alle 5.000 medarbejdere åbner for at hente viden ud af data.

Fordele

Vidensløsningen understøtter det strategiske fokus, som meget hurtigt reducerede uhensigtsmæssig medicinering.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top