Fokus på indkøbsoptimering bærer frugt

Odense Kommunes mål om at spare 206 mio. på indkøbsbudgettet inden 2013 ser ud til at blive realiseret før deadline, og udbudsafdelingen forventer at kunne spare yderligere 93 mio. inden 2015.

Indsatsen har i høj grad båret frugt, og kommunen kan via løbende opfølgning konstatere, at besparelserne indtil videre lever op til 2013-målsætningen.

Controller Rikke Iversen og Indkøbs- og udbudschef Kim Døsing Sørensen, Odense Kommune.

Udgifter til måtter reduceret med 60%

Med sine mange institutioner, 11.000 leverandører og et årligt indkøbsbudget på 2,7 mia. for varer og tjenesteydelser er Odense Kommune ikke nogen lille butik. Udbudsafdelingen bruger SAS Indkøbsanalyse til hurtigt at danne sig et overblik over, hvad der reelt set bliver købt og af hvem, og på den baggrund optimere indkøbene.

Eksempelvis er udgifterne til vask og leje af måtter blevet reduceret med over 60%. Odense Kommune kunne opnå de nye skarpe priser, fordi de havde nøjagtig viden om det historiske indkøb på området og dermed kunne reducere sortimentsbredden væsentligt.

Dataanalyse bidrager i flere faser

-Vi har indtil videre især kunnet bruge SAS Indkøbsanalyse til at kvalificere vores udbud bedre i foranalysen, men vi ser også et stort potentiale i at bruge systemet til at følge op på, om vores kontrakter efterfølgende leverer den værdi, de skal, fortæller indkøbs- og udbudschef Kim Døsing Sørensen

-De første gevinster er realiseret ved at centralisere indkøbene, ved at gøre sortimentet smallere og ved at præcisere, hvilke varenumre og mængder, det reelt handler om, så leverandøren også har mulighed for at blive skarpere, uddyber controller Rikke Iversen.

Hun pointerer, at arbejdet med at finde indkøbsbesparelser er blevet mere kompliceret, efterhånden som projektet er skredet frem. Efterhånden som flere kommuner arbejder målrettet med at effektivisere deres indkøb, bliver det mere og mere interessant at sammenligne resultater, så der kan optimeres yderligere ud fra best practice.

-Vi har indtil videre især kunnet bruge SAS Indkøbsanalyse til at kvalificere vores udbud bedre i foranalysen, men vi ser også et stort potentiale i at bruge systemet til at følge op på, om vores kontrakter efterfølgende leverer den værdi, de skal.

Kim Døsing Sørensen
Indkøbs- og udbudschef

Strategiske indkøb på vej

Efter realiseringen af de første besparelser har kommunen sat sig for at spare yderligere 93 mio. inden 2015. Disse gevinster skal efter planen bl.a. hentes via bedre kontraktstyring og såkaldte strategiske indkøb.

-Med strategiske indkøb bevæger vi os ud over regulære indkøb af varer og tjenesteydelser, siger Kim Døsing Sørensen. Vi ser på helhedsløsninger, som også kan medføre omorganiseringer internt. På den måde bliver indkøb og organisationsudvikling kædet tæt sammen.

Download printvenlig version (PDF)

Odense kommune

Udfordring

Ambitiøse effektiviseringsmål på indkøbsområdet i en stor organisation, hvor decentrale indkøb længe har været praksis.

Løsning

SAS Indkøbsanalyse leverer et hurtigt og detaljeret overblik over organisationens indkøb, hvilket danner baggrund for optimering. Systemet kan også bidrage til at sikre, at kontrakterne efterfølgende overholdes.

Fordele

Odense Kommune har via dataanalyse og oprustning på medarbejdersiden kunnet realisere store besparelser på indkøb.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top