ABC er medicin til bundlinjen

Nomeco håndterer 75% af al medicin i Danmark. Nomeco står for distributionen mellem de ca. 200 leverandører og de ca. 250 apoteker. Avancer og omkostninger er aftalt mellem parterne, og derfor kan Nomeco tjene penge på at minimere egne omkostninger. Activity- based management er økonomifolkenes værktøj til at styre lønsomheden.

"Vi har to forretningsområder. Det ene er lavmarginalt, og det andet er ultra-lavmarginalt". Denne knastørre kommentar er hørt i ledelsen hos Danmarks førende medicinalgrossist Nomeco, som omsætter for svimlende 11 mia. kr. og laver et overskud omkring 200 mio. kr. om året. Nomeco står i sin apoteksdivision for distributionen mellem producenter og apoteker, og samtidig leverer virksomheden lagerkapacitet til medicinalproducenterne i sin division Healthcare Logistics.

Vi ønskede en færdigudviklet standardløsning, og det var her, SAS kom ind i billedet. Vi har købt SAS ABC som en ren hyldevare, for vi vil selv kunne drive vores systemer.

Preben Nielsen
it-direktør, Nomeco

- Begge divisioner trækker både på egne og fælles ressourcer, og derfor er det ikke fuldstændig enkelt at bestemme lønsomheden af forretningsområder, enkeltaktiviteter, kunder og produkter, siger økonomidirektør Ole Markussen fra Nomeco, som netop har købt SAS Institutes værktøj til activity-based management.

- Selv om lønsomheden i vores aktiviteter ikke er en eksakt videnskab, så vil vi gerne være så objektive som muligt og skabe den størst mulige transparens. Nomecos samlede lønsomhed afhænger af, at vi kender avancer og omkostninger ned i detaljen. Denne information er guld værd, når vi f.eks. skal forhandle leverandøraftalerne, som definerer vores forretning, siger Ole Markussen, som er den interne "ejer" af ABM-løsningen, der drives af it-afdelingen.

Nomeco, Kundehistorie

 

Vi ledte efter en nøglefærdig løsning til activity-based costing, og det var her, vi stødte på SAS Institutes ABM-løsning.


Preben Nielsen
It-direktør, Nomeco

  

- Nomecos samlede lønsomhed afhænger af, at vi kender avancer og omkostninger ned i detaljen. Denne information er guld værd, når vi f.eks. skal forhandle leverandøraftalerne, som definerer vores forretning.

Ole Markussen
Økonomidirektør, Nomeco

Nøgletal på vej ind

Kompleksiteten er stor, fordi Nomeco har to indtægtscentre og syv omkostningscentre. Virksomheden med 850 medarbejdere har en binding på mellem en halv og en hel milliard kr. i et lager af receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og mærkevarer til apotekerne, som for øvrigt er opdelt i fire forskellige kæder.

Nomeco lavede i 90’erne et analysesystem til at synliggøre avancen opdelt på produkter, varegrupper, specialiteter, veterinærprodukter samt på leverandører og leverandørtyper. Informationerne fra dette system – som også er lavet med SAS Institutes software – indgår i Nomecos samlede ledelsesinformation, som nu skal styrkes med et aktivitetsopdelt billede af omkostningerne.

- Vi startede i 2007 et nøgletalsprojekt, hvis formål var at blive bedre til at allokere omkostningerne ud på vores forretningsmæssige aktiviteter, fortæller it-direktør Preben Nielsen. - Sammen med vores konsulenter fra Platon ledte vi efter en nøglefærdig løsning til activity-based costing, og det var her, vi stødte på SAS Institutes ABM-løsning.

Konsulenter på vej ud

- Vi ønskede en færdigudviklet standardløsning, og vi har købt systemet som en ren hyldevare. Vi vil gerne have konsulenters spidskompetence, når vi træffer en beslutning, men både konsulenter og leverandører smider vi ud så hurtigt som muligt, for vi vil selv kunne drive vores systemer, siger it-direktøren.

I praksis vil Nomeco implementere sit nøgletalsprojekt som en del af den øvrige ledelsesinformation. Billedet af lønsomheden set op mod aktiviteter, lokationer, funktioner, leverandører og kunder skal bruges af virksomhedens logistikudviklere, controllere og analytikere i økonomiafdelingen og af ledelserne i Healthcare Logistics samt apoteksdivisionen. Outputtet bliver både faste rapporter og specifikke analyser.

Siden 1998 har alle aktier i Nomeco været ejet af det finske selskab Tamro, som er den største distributør af lægemidler i Norden, Polen og de baltiske lande med en markedsandel på 53% i Norden. I Norge og de baltiske lande har Tamro både apoteksdrift og grossistvirksomhed, og koncernen ejer Norges største apotekskæde. EU-harmoniseringen er ikke slået igennem på lægemiddelmarkedet, og derfor arbejder Nomeco under unikke markedsmæssige vilkår i Danmark. Dette gør naturligvis en lokal og dygtig grossist interessant som samarbejdspartner for internationale giganter som Novo Nordisk, Novartis, Janssen-Cilag og en lang række af øvrige producenter. Men samtidig står Nomeco også alene med at skaffe sig den optimale ledelsesinformation om netop det danske markeds særlige vilkår. Fællestrækket i koncernen er dog et klart fokus på at skabe stordriftsfordele og dermed have en konkurrencefordel.

KW Bruun Logistik

Udfordring

Som en del af den samlede ledelsesinformation ønskes det at kende lønsomheden for forretningsområder, enkeltaktiviteter, kunder og produkter.

Løsning

En standard ABC-løsning fra SAS, som kan applikeres uden løbende brug af eksterne konsulenter.

Fordele

Systemet leverer viden, som er guld værd, når Nomeco skal forhandle de leverandøraftaler, som driver forretningen.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top