BEC opruster med nyt økonomisk styringsunivers

Hurtigere og fuldt integrerede månedsregnskaber til BEC's pengeinstitutkunder er forretningsgevinsten ved at lægge SAS FM5 ind som en del af BEC's økonomiplatform.

BEC (Bankernes EDB Central) gik for nylig i luften med SAS Institutes FM-løsning som en del af et nyt økonomisk styringsunivers. To af BEC's kunder har taget løsningen i brug. I løbet af året vil yderligere 23 af de pengeinstitutter, der kører med BEC's systemplatform, blive tilbudt løsningen.

Projektet kom i mål inden for budget og inden for en stram tidsramme på i alt fire måneder, og et team med deltagere fra BEC, SAS Institute og JN Data høstede rosende ord fra de første banker på den nye SAS-baserede økonomiplatform.

Arbejdernes Landsbank og Danske Andelskassers Bank opnår i første fase en automatisering af det interne regnskab i banken. Det sparer bankerne for en del manuelle indtastninger, reducerer den operationelle risiko og giver et hurtigere og sikrere billede af deres forretning.

- Bankerne bag dette projekt investerer i nogle blivende og langsigtede gevinster. Vi har tilpasset projektet løbende gennem en konstruktiv dialog med bankerne om deres behov, og nu får de et state of the art-styringsredskab, som er fuldt integreret med vores øvrige systemer. Løsningen giver et godt forhold mellem omkostninger og udbytte, siger Poul Ladefoged, som er områdechef for styring og regnskab hos BEC.

Bankerne får et state of the art-styringsredskab, som er fuldt integreret med vores øvrige systemer.

Poul Ladefoged,
Områdechef for styring og regnskab hos BEC

Mere tid til analyse og rapportering

BEC forventer, at op mod 25 pengeinstitutter er i drift på den nye platform i løbet af året. Senere udvider BEC funktionaliteten på platformen til også at omfatte budget og eksternt regnskab. Grundideen er at automatisere et flow af data fra BEC's banksystemer med central styring og vedligeholdelse. Bankernes økonomifunktioner sparer dermed tid til at fremskaffe og bearbejde data – tid, som f.eks. i stedet kan anvendes på forretningsmæssig analyse og ledelsesmæssig dialog.

- Vi har sikret, at SAS-løsningens arbejdsprocesser og data er bygget helt sammen med de systemer, der udgør BEC's samlede styringsplatform til bankerne. Vi baserede valget på en grundig analyse for at finde et sæt af værktøjer, der bedst understøtter arbejdet i en banks økonomiafdeling. SAS-løsningen rummer funktioner og processer, der er præcist tilpasset de enkelte discipliner, som er forbundet med at styre en bank. F.eks. bliver korrektioner, afstemninger og filialmellemregninger håndteret i én sammenhængende arbejdsproces, siger Poul Ladefoged.

BEC forventer fremover en nem udrulning til nye banker og til de nye funktionalitetsområder "budget" og "eksternt regnskab", fordi mange dele af systemet er standardiseret. Op mod 30 it-folk – heraf 10 SAS-konsulenter – deltog i projektet, hvis metode var SCRUM-inspireret med rytmiske, månedsvise leverancer.

- Jeg glæder mig til den kommende udvikling, hvor vi nemmere kan sætte flere pengeinstitutter op og bygge flere funktioner på. Det bliver lidt som at sætte flere legoklodser på et eksisterende byggeri, siger Poul Ladefoged.

BEC er et dansk full service it-hus, som er ejet af en række mindre og mellemstore pengeinstitutter. BEC leverer og udvikler it til en lang række finansielle virksomheder inden for bank og pension. BEC har 500 medarbejdere i Roskilde og Herning. Koncernen genererede i 2010 en omsætning på 1.202 mio. kr.

BEC

Udfordring

At spare bankerne for manuelle indtastninger, at reducere den operationelle risiko og give dem et hurtigere og sikrere billede af deres forretning.

Løsning

SAS® Finanacial Management med funktioner og processer, der er præcist tilpasset de enkelte bankdiscipliner.

Fordele

Hurtigere og fuldt integrerede månedsregnskaber til BEC's pengeinstitutkunder. Hurtig udrulning af ny funktionalitet samt opkobling af nye kunder.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.