On-demand webinář

Inteligentní Řízení Rizik

Téma

Současná situace nám ukazuje, že musíme být připraveni. Nejen na vnější rizika, ale i na ta interní. Pozorujeme stoupající potřebu a naléhavost průběžného zjednodušování, standardizace, automatizace a koordinace procesů v oblasti řízení, rizik a compliance. Aby firma dokázala konzistentně a ekonomicky reagovat na externí, organizační a legislativní změny a zároveň garantovat, že veškeré procesy budou splňovat požadavky na řádnou správu, řízení rizik a compliance, musí být provozní GRC ekosystém efektivní, spolehlivý a pružně reagující.

Připojte se k našemu virtuálnímu semináři, kde se budeme zabývat otázkami:

  • Jak bude vypadat nový „normální“ stav, na který se musíme připravit? 
  • Jakou roli má analýza dat ve firmě, která praktikuje inteligentní řízení rizik?
  • Jak získat ucelený obraz o řízení a zajišťování compliance?
  • Jak dnes můžeme podporovat obvyklé fáze řízení rizik: identifikaci, vyhodnocení a reakci?
  • Jak poskytovat samoobslužné webové funkce, které budou vyhovovat pravidlům, a jak podporovat všechny fáze životního cyklu pravidel?
  • Jak zachytávat incidenty s vazbou na rizika a compliance?
  • A v neposlední řadě, jak podporovat všechny klíčové fáze vyžadované auditory k poskytování dostatečné úrovně jistoty zainteresovaným stranám.

Nový „normální“ stav vyžaduje integrované základy pro standardizaci a řízení strategických a provozních rizik a konsolidaci informací ze všech systémů pro řízení finančních i nefinančních rizik. Klíčové je získat celkový pohled na expozici firmy v celém životním cyklu řízení rizik – od identifikace přes vyhodnocení a monitorování  po reakci a eliminaci. 

Načerpejte inspiraci z osvědčené praxe a standardů v oblasti řízení rizik, compliance a interního auditu. Seznamte se s možnostmi organizovat, automatizovat a koordinovat tyto procesy v rámci jednotného a soudržného GRC ekosystému uzpůsobeného specifickým organizačním a regulatorním potřebám. K efektivnímu řízení změn a rizik při transformaci a ke zvyšování odolnosti je nutné jednak správně koordinovat lidské zdroje, technologie a procesy, jednak při implementaci aplikovat agilní přístupy založené na rychlém dosažení dílčích úspěchů. 

Připojte se k nám a poslechněte si, jak změnit vaši firmu.  

Máte SAS profil? Chcete-li formulář vyplnit automaticky: Přihlášení

*
*
*
*
 

Tato akce je sponzorovaná. Registrací berete na vědomí a souhlasíte, že vaše osobní údaje budou zpracovávány společností SAS v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti SAS a společností KPMG v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů

 
  Rád bych dostával příležitostní e-maily od společnosti SAS Institute ČR, s.r.o., případně jiných společností ve skupině SAS, o SAS akcích, tzv. white papers, speciálních nabídkách školení, publikacích, apod. Rozumím, že mohu kdykoliv odvolat svůj souhlas kliknutím na odkaz opt-out (odhlášení) v emailu.
 
 

Přednášející


Tereza Jechová

Manager, Risk Consulting at KPMG

Tereza Jechová pracuje v KPMG od roku 2014 a zaměřuje se na interní audity a design a implementaci governance a vnitřních kontrolních systémů a compliance management systémů v podnicích napříč různými sektory. Jako zkušená a certifikovaná projektová manažerka často zastává tuto roli při velkých implementačních projektech – MiFiD II, Solvency II, GDPR apod. Kromě pořádání pravidelných workshopů a školení je Tereza také zakladatelem KPMG Compliance Management Programmu, který se zaměřuje na rozvoj specifických dovedností a potřeb compliance managerů.


Zuzana Žemlová

Board Member ve společnosti Poštová banka a.s.

Zuzana Žemlová je od roku 2017 členka predstavenstva společnosti Poštová banka, a.s. zodpovědná za oblast řízení rizik.


Peter Plocháň

Principal Business Solutions Manager, Pre-Sales Risk, SAS

Peter Plochan is Principal Risk Management Advisor at SAS Institute assisting institutions in dealing with their challenges around finance and risk regulations, enterprise risk management, risk governance, risk analysis and modelling. Peter has a finance background (Master’s degree in Banking) and is certified Financial Risk Manager (FRM) with 14 years of experience in risk management in financial sector. He has assisted various banking and insurance institutions with large-scale risk management implementations while working both internally and externally as a risk management advisor (PwC). Since 2014 he is with SAS as global acting domain expert - leveraging the latest trends in Risk analytics, AI, model risk management with the deep risk management & finance expertise. Peter also develops risk management trainings and webinars for Professional Risk Managers' International Association (PRMIA).


Lubomír Brůha

Consulting Business Development Manager, SAS

Risk management senior executive with 20+ years of experience in the Banking and Finance sector, especially in sales finance, retail/SME, unsecured, investment or operational loans, credit cards, and mortgages. Strong analytical skills, direct experience with risk and collection strategy definition, capital and CoR calculation, lending process design, and risk infrastructure building. Self-motivated to implement new things and looking for new trends in banking.


Michal Němec

Head of Non_Financial Risk Management and Compliance at Česká spořitelna, a.s.

Michal má mnohaleté zkušenosti s validací pokročilých přístupů v oblasti risk managementu ve finančních institucích (v bankách nebo pojišťovnách).


Jaroslav Kulhánek

Člen představenstva, Kooperativa, a.s.

V pojišťovnictví působí od roku 1995. Ve společnosti Kooperativa je zodpovědný za oblast řízení rizik a bezpečnosti.