HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ

Sexy datová analytika
aneb na co už Vám tabulkový procesor nestačí

23. března 2017 • 10:00 - 11:00 • Zdarma

 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 
 ANO
 NE
 
 ANO
 NE
 
 ANO
 NE