Vítězkou SAS Prize 2017 Ivanu Bachurovou inspiruje software SAS k dalšímu rozvoji.

Jak se žena dostane do světa mužů, do světa dat, čísel a matematiky?

To je zajímavá otázka, protože žen matematiček je podle mě v oboru poměrně dost.
Už na škole to bylo půl na půl. Takže v dnešní době je matematika a obory s ní spojené rovnoměrně zastoupená jak muži, tak ženami.

Když jste byla malé děvče, představila jste si svoje budoucí povolání? Hrála už tehdy ve Vaší fantazii čísla nějakou roli? Napadlo Vás, že budete špičková analytička?

Vůbec. Matematika mi sice vždycky šla, ale inklinovala jsem víc k jiným oborům.
Ještě na střední škole jsem chtěla studovat zvěrolékařství, ale zjistila sem, že chemie není to pravé ořechové, takže jsem se vydala na cestu matematiky.

Máte ve svém oboru vzor?

V Matematice? Přiznám se, že jsem tady nikdy vzor neměla. I když jsme se učili o velikánech oboru, ale nevzpomínám si, že bych někdy k někomu vzhlížela. A ani nemám v ostatních oblastech životní vzory.

Pojďme se teď na chvilku zastavit u vlastní soutěže SAS Prize, kterou jste vyhrála. Můžete ji laikům popsat?

Ta soutěž je vyhlašovaná už několik let SAS-em a je určená primárně studentům a absolventům škol. Já už jsem se hlásila jako absolvent. Společnost SAS hledá zajímavé práce studentů, které zpracovali s nástroji a v programech od SAS. Musí být obhájeny v daném školním roce. Je ale jedno, jestli jde o seminární nebo závěrečnou práci. Já jsem poslala svou závěrečnou a SAS ji vybral a ocenil.

Jaký problém jste ve své práci řešila? Myslím tím téma.

Protože pracuji v bance, tak mě zajímal vývoj modelů, které na základě socio-demografických dat vyhodnocuje, jestli je klient pro banku vhodný, nebo ne. Říká se tomu skórovací karta, nebo skórovací model. A já díky nástrojům SAS a pomocí různých statistických metod vytvořila právě takový model. Je to zajímavé a v praxi velmi využívané.

Zeptám se logicky na první pocity, když jste SAS Prize vyhrála?

Samozřejmě jsem měla velkou radost! Nejsem v životě zvyklá se hlásit do soutěží, tím pádem logicky nemůžu být zvyklá ani vyhrávat, a výsledek mě opravdu potěšil. Byla to hezká tečka za studiem a za psaním diplomové práce. A také jsem se podívala na zajímavou mezinárodní konferenci Analytics Experience, kterou loni SAS pořádal v Amsterdamu. Bylo to velmi inspirativní a jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit.

Jaké jsou Vaše plány a na čem právě teď pracujete?

Momentálně se kromě pracovních úkolů v bance snažím ve volném čase zdokonalovat v programu SAS. Ten nabízí poměrně velké možnosti a já se chci v jeho používání ještě zlepšit. Je toho ještě dost, co bych ráda uměla, a tak je to záležitost na několik dalších měsíců.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 70 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW®.

V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

Editorial contacts:

Back to Top