Analytika umožňuje operátorům šít tarify na míru

Praha (25. února 2018)

Telekomunikace jsou dnes přesyceným oborem. Množství poskytovatelů služeb se předhání v kvalitě či ceně služeb, tudíž se nároky dnešního zákazníka stále zvyšují. Dvě třetiny světové populace nyní používá mobilní telefon. Množství dat raketově stoupá, sítě se rozšiřují, zrychlují, ale růst příjmů na straně poskytovatelů tomu neodpovídá. V čem je tedy problém?

 

Lidé dnes více využívají data než hovory. Chytrý telefon se stal hlavním zdrojem zpráv i zábavy, díky čemuž zákazník tvoří významnou digitální stopu – to je ovšem pro poskytovatele skvělý obchodní potenciál. Nashromážděné množství dat lze využít k optimalizaci síťového výkonu, lepšímu pochopení zákazníků, a tudíž zlepšení služeb. S použitím analytiky mohou telekomunikační společnosti přesně zjistit klientovy potřeby a očekávání, rozšířit nabídku a rozhodovat se o své komplexní síti a kapacitách prozíravěji.

Držet ziskovost díky práci s daty

Nástup komoditizace, tj. levné generické konkurence, činí telekomunikačním firmám velké potíže. Kam až lze snížit cenu při udržení ziskovosti? Mít dnes jedinečný prodejní argument (též známý jako USB - Unique Selling Proposition) je v této branži čím dál těžší. Nízkou cenou se již nelze odlišit – klíč je v kvalitě a šíři služeb.

“Čím dál ve větší míře dostává zákazník při pořizování telekomunikačních služeb benefit v podobě bezplatného přístupu na Netflix, Spotify a podobné platformy. Je to oblíbená marketingová metoda směrovaná na nerozhodnuté klienty. Společnosti taky zdarma nabízí audioknihy, mobilní hry nebo neomezený přístup na sociální sítě, např. Facebook. Už zdaleka nejde jen o komunikaci, ale o celou rostoucí sféru infotainmentu,” říká Petr Šlajchrt, sales manažer, SAS ČR.

5G sítě posílí infotainment

Infotainment – tedy kombinace informací a zábavy – probíhá na mnoha různých, vzájemně se překrývajících technologiích – skrze satelity, internet či kabelové televize. Přitom jejich nabídky se od sebe příliš neliší.

Cesta k odlišení se od konkurence, aby značka byla vnímána moderně a inovativně, spočívá ve využití analytiky. Tu je třeba nasadit, aby sledovala spokojenost s kvalitou sítě, obsahu i klientské péče – to jsou dnes nejdůležitější indikátory výkonu. Analytika zvyšuje ziskovost (posiluje příjmy, omezuje provozní výdaje), umí rozklíčovat zákaznickou věrnost a spokojenost, zdokonaluje řízení rizik. Vede k pochopení klientských potřeb a chování, a tím i k určení nových obchodních příležitostí. To vše se může dít dokonce v reálném čase.

Analytika také umí odhadnout síťové vytížení, včas předvídá přerušení služby z důvodu přetížení kapacit. Je tak užitečná i z hlediska technické údržby.

Telekomunikace jsou dynamicky se rozvíjející obor. Největší blížící se změnou je síť o kapacitě 5G, která bude spolehlivější. Nově vytvořené přenosové kapacity podnítí poptávku po dalších infotainmentových příležitostech. Výhodu budou mít poskytovatelé s komplexní nabídkou rozličných služeb. Experti SAS v této souvislosti očekávají konsolidaci telekomunikační infrastruktury a snahu rozšiřovat portfolia. Video on demand a streamovací služby budou nadále vyvíjet tlak na kapacity internetu. Umělá inteligence povede k další automatizaci a robotizaci, a to i v klientských službách. Bude autonomně nabízet obsah pro konkrétního konzumenta. Všechny tyto procesy poběží díky analytice.

About SAS

SAS is a global leader in data and AI. With SAS software and industry-specific solutions, organizations transform data into trusted decisions. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts: