Mobilní a sociální technologie pomohou záchranářům

Díky analýzám dat od občanů dokážou záchranné a bezpečnostní složky lépe zasáhnout. 

Sociální sítě už vícekrát posloužily k organizování násilností a nepokojů v ulicích měst i v nákupních centrech. Sociální a mobilní technologie však nemusejí krizové události pouze prohlubovat. Mohou též pomáhat při jejich řešení.

Prokázal to společný projekt Sheffield Hallam University a softwarové firmy SAS Institute, který byl financován z grantu Evropské komise. Konsorcium vyvinulo mobilní aplikaci, jejímž prostřednictvím mohou občané posílat na tísňovou linku textové zprávy, zvukové záznamy, obrázky a videa a jediným stisknutím tlačítka požádat o pomoc.

Součástí systému je řídicí centrála, která shromažďuje data z mobilní aplikace i ze sociálních sítí. Analytický software všechna shromažďovaná data vyhodnocuje, aby určil rozsah a naléhavost situace a umožnil pracovníkům integrovaného záchranného systému rychleji reagovat a lépe koordinovat postup jednotlivých složek.

Pracovníci integrovaného záchranného systému mají k dispozici mapové zobrazení dané oblasti včetně lokalizace jednotlivých lidí, kteří se na místě nacházejí a využívají mobilní aplikaci. Každému z nich mohou přímo poslat zprávu a taktéž dokážou rozesílat všeobecná hlášení prostřednictvím sociálních sítí s využitím hashtagů, například o neprůjezdné cestě nebo o uzavření školy.

„Analytický software nám umožňuje extrémně rychle procházet obrovské množství dat, a tak dokážeme prakticky okamžitě vyhodnotit kriticky důležitá fakta. Tím, že umožňujeme občanům přispět svým pohledem na krizovou událost, získávají záchranné složky lepší informace pro rozhodování, jak zasáhnout a jaké prostředky použít,“ uvedl Babak Akhgar, profesor informatiky a ředitel centra CENTRIC (Centre of Excellence in Terrorism, Resilience, Intelligence and Organised Crime Research) na Sheffield Hallam University.

Vývoj prototypu systému trval tři roky. Původně byl zaměřený na zefektivnění reakce na teroristické útoky, ale časem se ukázalo, že může být užitečný i při jiných scénářích a událostech. Vývoj systému vyvrcholil pilotním testováním ve výcvikovém středisku britské policie v hrabství Západní Yorkshire. Systém se testoval ve více scénářích – například při chemickém teroristickém útoku, hromadné rvačce gangů nebo při pohřešování osoby.

Jessica Gibsonová, projektová manažerka pro inovace z policie Západního Yorkshiru, označila pilotní testování za velmi úspěšné. „Občané zasílali na tísňovou linku množství kvalitního materiálu, a tak simulované zásahy probíhaly rychleji a efektivněji, než když mohli lidé na tísňovou linku pouze volat,“ dodala.

Velmi rychle jsme si zvykli na používání různých mobilních aplikací a sociálních sítí, čímž za sebou zanecháváme neskutečný objem užitečných dat. Nemůžeme si dovolit nedělat s nimi nic, neboť ukrývají mimořádně cenné informace, ke kterým se jinak než důkladnou analýzou nikdo nedostane. „V SAS vyvíjíme technologie potřebné pro stále rychlejší analýzu všech možných informačních zdrojů v reálném čase,“ doplňuje Hana Kvartová, ředitelka SAS pro Českou republiku a Slovensko.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 70 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW®.

V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

Kontakt:

Back to Top