Nástroje SAS pomáhají pojišťovnám v odhalování pojistných podvodů i při zlepšování péče o pojištěnce

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna využívá řešení společnosti SAS Institute od roku 2008, kdy byl zejména kvůli controllingu implementován SAS Enterprise BI server. S prevencí a odhalováním pojistných podvodů významně pomohl také nástroj SAS Visual Analytics. Vzhledem k přínosům nástrojů SAS pojišťovna letos dokoupila i nástavbu Visual Statistics. Služeb SAS využívá vedle analytického útvaru také střední management a revizní lékaři.

 

„Řešení SAS jsme si původně vybrali proto, že jsme poptávali systém, jenž by nám umožnil rychlé zpracování obrovského množství dat, ve kterých jsme chtěli hledat nepravidelnosti, podvody či krádeže. Revizní systém postavený na platformě SAS generoval revizním lékařům výsledky kontrol a lékaři pak už jen de facto řekli, zda je kontrola správně, nebo ne. Zhruba polovina peněz se po zaběhnutí systému navíc revidovala úplně automaticky,“ vysvětluje Radmila Opavská, ředitelka útvaru pro analýzy a projektové řízení ČPZP.

Reporty pro ministerstvo i média

SAS Visual Analytics pomáhá v řadě situací. Díky tomuto nástroji si mohou i lidé bez hlubší znalostí IT  snadno vytvořit přehledné reporty, které pomohou při specifických odborných dotazech ministerstva zdravotnictví a které například i zodpoví otázky médií. Požadavky ministerstva dříve vyžadovaly značnou personální i časovou kapacitu, data ze SAS Visual Analytics nyní poskytnou odpověď na náročné požadavky jen během několika hodin, či dokonce minut. Reporty vygenerované v tomto nástroji dokáží také jednoduše zodpovědět až 80 % všech dotazů médií.

Vyšší efektivita péče o klienty

Nástroje SAS přispívají rovněž ke zlepšování péče o pacienty a k vyšší efektivitě léčby. „Díky SAS zlepšujeme péči o pojištěnce. Například u finančně náročné onkologické péče řešíme především to, aby se uskutečnila tam, kde to má smysl, kde to lékaři umějí nejlépe,“ vysvětluje Radmila Opavská

SAS Visual Analytics poskytuje také důležitá a přehledná data vyššímu managementu.  Dosavadní zkušenosti České průmyslové zdravotní pojišťovny svědčí o tom, že jakmile se manažeři s výhodami SAS Visual Analytics seznámí, chtějí se dozvědět více informací a mají zájem o více výstupů. Strategická rozhodování vedení pojišťovny se tak opírají o validní informace. Příkladem je efektivní segmentace klientů pojišťovny, a to nejen ta současná, ale i budoucí. Lze tak velmi účinně predikovat další vývoj a připravit potřebné strategické kroky. 

Jednoduchost a účinnost

Analytici oceňují zejména to, že dokáží dostat data přímo k cílovým uživatelům, a to prakticky non-stop. Pojišťovna oceňuje zároveň samostatný chod produktů SAS. „Systém je rychlý, stabilní, data se dají mnoha způsoby zpracovávat, modifikovat. Líbí se mi base-softový jazyk, na kterém je to postaveno. Je na to opravdu spolehnutí a program vždy udělá přesně to, co chcete. Zároveň chci ocenit spolupráci s lidmi ze SAS. Vždy se nám snaží pomoct s tím, co potřebujeme – péče o zákazníka je opravdu nadstandardní,“ doplňuje Radmila Opavská.

Vzhledem k dosavadní spokojenosti s produkty SAS se pojišťovna rozhodla začít využívat také SAS Visual Statistics. Analytikům dává možnost pracovat v rychlém, dynamickém a interaktivním prostředí založeném na in-memory technologii.

 

 

 

 

About SAS

SAS is a global leader in data and AI. With SAS software and industry-specific solutions, organizations transform data into trusted decisions. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Kontakt: