Big data impels firms to modernize analytics with SAS® Visual Statistics

New point-and-click, in-memory software to boost model development, productivity and accuracy

Many organizations around the world that grasp the value of big data are looking to SAS® Visual Statistics to speed model building and transform accurate analytic insight into business success faster and more accurately than ever. The revolutionary new software is from SAS, the leader in advanced analytics.

With SAS Visual Statistics multiple users can build and modify predictive models on large volumes of diverse data, using analytical methods that include regression and estimation, classification, and clustering. They can then present the analytical results visually, which speeds the ability to discover relationships between variables and determine which will positively affect outcomes.

SAS’ secret is pairing fast, in-memory processing for near-instantaneous model execution with the highly interactive, drag-and-drop interface popularized by SAS Visual Analytics, a data visualization package now licensed at more than 1,500 sites. The in-memory architecture of SAS Visual Statistics retains data, even big data, in system memory to avoid repetitive and inefficient data loading from disk storage.

“A key to optimal analytics insight is the ability to iteratively run models, each with a slight change, to determine which provides the greatest accuracy. SAS Visual Statistics is designed to provide near-real-time results so that data scientist productivity is maximized,” said Vice President and Research Director Tony Cosentino of Ventana Research.

In seconds or less, multiple SAS Visual Statistics users can see the impact of changes to model settings, such as adding new variables or removing outliers. They can easily and concurrently create models by specific variables, groups or segments to predict multiple outcomes.

“Ventana’s research showed that close to half of organizations present their business analytics visually. By basing the SAS Visual Statistics interface on the popular SAS Visual Analytics offering, SAS is rising to a market need by providing advanced analytics through an increasingly popular user paradigm,” said Cosentino.

DirectPay, a Netherlands-based debt management company, believes that information technology and analytics are the backbone of its fast-growing business. Already an enthusiastic SAS user, DirectPay is an eager early adopter of SAS Visual Statistics.

Said Colin Nugteren, DirectPay’s Manager of Operations: “As we move to modernize our analytics infrastructure, we consider SAS Visual Statistics to be very useful in terms of new insights. Its speed and usability makes it a great tool. We are certain that this new software will improve both model quality and model deployment time, since more variables can be tested in different combinations in a short amount of time.

“With millions of payments processed through our systems, we need a tool like SAS Visual Statistics that is capable of analyzing large data sets in a minimum amount of time,” said Nugteren. “Faster insights improve profitability.”

SAS Visual Statistics is not limited to big data environments such as DirectPay’s. It is equally valuable for departmental deployments or midsize businesses, operating on several platforms, including database appliances from Pivotal and Teradata, Hadoop distributions from Cloudera and Hortonworks, or departmental servers.

To learn more about how to find insight in Hadoop data with software such as SAS Visual Statistics, please check out the webinar Predictive Analytics, Machine Learning, and Recommendation Systems on Hadoop.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 70 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW®.

V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

Editorial contacts:

Back to Top