Australian government agency picks SAS® Visual Analytics to advance decision making

DEEWR joins other departments deploying SAS® data visualization to find insight quickly, simply

The Australian Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR) selected SAS® Visual Analytics to provide self-service data discovery and exploration, and arm DEEWR leaders with more flexible and accessible reporting.

"SAS Visual Analytics will help us uncover trends and relationships by offering greater insight and exploration into the vast amount of data we hold," said Susan Monkley, Chief Information Officer at DEEWR. "We expect that SAS' simple, visual environment and quick response times will have a significant positive impact on DEEWR policy development."

In May, another Australian government agency, the Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) implemented SAS Visual analytics to inform policy decisions on health, welfare and community services.

"Providing improved data insights is crucial at all levels in the government for strategic management and efficiency," added David Bowie, Managing Director of SAS Australia and New Zealand. "Government departments have to deal with large volumes of data, often located in disparate silos. Using SAS Visual Analytics, government teams can access data regardless of location and platform."

SAS Visual Analytics, an in-memory solution for exploring any amount of data very quickly, reads data into memory for fast processing and data visualization. Users can explore all data, execute analytic correlations on billions of rows of data in just minutes or seconds, and visually present results via Web reports or iPad® and Android tablets. They can then quickly identify patterns, trends and relationships in data that are not apparent before being graphically displayed.

Since the best way to understand the value of SAS Visual Analytics is by experiencing it firsthand, SAS has created an online environment for customers to try the software. Please visit the new interactive SAS Visual Analytics demo.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 70 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW®.

V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

Editorial contacts:

Back to Top