SAS helps publishers manage mobile channel to increase revenue

With the exponential rise of mobile advertising, companies that sell digital advertising space are seeing their traditional users shift reading habits dramatically from PCs to phones and tablets. This creates huge challenges – but also huge opportunity. SAS® Intelligent Advertising for Publishers helps publishers embrace the future by managing data insights and ad delivery across all channels.

Cozi, a free app and website that helps families manage their busy lives with a shared calendar, shopping list, to do lists and more, uses SAS Intelligent Advertising for Publishers to maximize ad ROI (return on investment).

"SAS helps Cozi maximize advertisers ROI by targeting the right ad with the right message to our online and mobile users which are comprised of tech-savvy moms and their families," said Hoku Peters, Advertising Operations Manager at Cozi Group, Inc. "SAS Intelligent Advertising for Publishers also helps Cozi move quickly to deliver unique products to the market and develop new product functionality. Recently SAS provided us with a custom software development kit (SDK) that helps us serve synced roadblocks with multiple ads and place our "Add to Cozi" buttons adjacent to the ad banners. We didn't have to wait for months, SAS delivered in days."

"Publishers are struggling to transfer the advertising business built in PC-based display and video to mobile screens," said Jeff Wood, General Manager, Intelligent Advertising at SAS. "SAS handles pre-serve, ad serving and post-serve business needs for display, video or audio advertising across any digital screen to serve up the optimal mix of ads. New features in SAS Intelligent Advertising for Publishers address the challenge by making mobile easier to manage."

Recent updates to SAS Intelligent Advertising for Publishers include:

  • Better manage ad inventory for apps – SAS has created iOS and Android Software Development Kits (SDKs) to help publishers create and manage in-app ad inventory without the need to code anything.
  • Better handle rich media – through MRAID v1 compliance publishers can now handle higher value rich media ads for advertisers on mobile devices.
  • Automatic Device detection – using SAS publishers can identify a user's device type and version to automatically serve the optimal ads for that device.

Improved location-based targeting - granular geo-fencing targeting through a point-and-click map interface delivers hyper-localized advertising based on a mobile user's exact location – in real time. SAS' ad serving interface provides a map-based view to simply draw the radius around a location to reach a user with a specific ad.

Mediation of third party ad networks – publishers can connect to multiple third-party demand sources to better target ads for their clients. This makes for optimal mobile-user experiences while allowing publishers to work with demand partners of their choice.

Identifying the user on multiple devices – using a Server-Side User Store SAS helps deliver cross-screen user identification.

Analytics and Reporting - with SAS' analytical expertise mobile publishers gain deep insight into mobile product performance and how users interact with content.

Simulation-based forecasting - provides publishers with an extremely accurate view of mobile ad inventory. Publishers get accurate forecasting across all channels (mobile, display and video etc).

SAS Intelligent Advertising is integrated with the broader suite of SAS® Customer Intelligence.

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 70 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW®.

V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

Editorial contacts:

Back to Top