ContactLab taps SAS® Visual Analytics for data discovery, exploration

Digital direct marketer uses data visualization to deliver campaign results, flexible and accessible reporting

ContactLab has chosen SAS® Visual Analytics to make more strategic use of marketing data and to optimize campaign performance and reporting. With offices throughout Europe, the Italian multinational company specializes in digital direct marketing and comprehensive consulting services.

SAS Visual Analytics' advanced data visualization provides ContactLab with enhanced data discovery and exploration, alongside flexible and accessible business reporting. The implementation is part of a business intelligence initiative to provide its clients with more detailed analytics and forecasting relating to digital marketing performance and effectiveness.

"SAS Visual Analytics helps us uncover hidden trends and relationships without becoming overwhelmed by the amount of data we have to work with," said Massimo Fubini, founder and CEO of ContactLab. "Our clients rely on us to reach targeted consumer segments in direct and relevant ways. SAS helps us to do this successfully."

The company uses SAS Visual Analytics to calculate key performance indicators (KPIs) based on customer frequency, evaluation of marketing campaigns, analysis and monitoring of user profiles and analyzing purchasing behaviors with millions of e-mails.

ContactLab found SAS Visual Analytics' combination of data visualization and analytical power to be the solution's distinguishing characteristic. The ability to build a simple visual environment, with almost instantaneous response times, enables the company to quickly calculate ROI, obtain feedback from campaigns, and understand relationships between client behaviors and sales.

"Today, we need to detect consumer preferences based on behaviors, and to track the evolution of expectations and requirements at specific times in the customer life cycle. By developing maps of real-world behavior patterns, it becomes possible to send messages that actually interest the recipients and offer services that meet their needs," explained Fubini.

Moving forward, ContactLab plans to use SAS Visual Analytics to integrate structured and fixed data types. The resulting data stream will include information from e-commerce, ERP solutions, mobile devices and more. "The flexibility of the SAS software will enable ContactLab to stay ahead of these market trends and accelerate its time to market," Fubini said.

Try a free interactive demo of SAS Visual Analytics (www.sas.com/apps/sim/redirect.jsp?detail=SIM106806_4375).

O společnosti SAS

Společnost SAS Institute je celosvětovým předním dodavatelem řešení a služeb pro Business Analytics, Business Intelligence a Big Data. Jedná se o největší soukromě vlastněnou softwarovou společnost na světě, její stabilita a síla jsou podloženy trvalým nárůstem výnosů od založení v roce 1976, tedy po dobu více než 35 let. Přes 20 % z obratu společnosti investuje SAS každoročně do výzkumu a vývoje produktů. Výsledkem jsou moderní a inovativní řešení, která pomáhají celosvětově více jak 70 000 společnostem zlepšit výkon a vytvářet větší hodnotu díky realizaci lepších a rychlejších rozhodnutí. SAS dává zákazníkům THE POWER TO KNOW®.

V České republice vstoupila společnost SAS na trh v roce 1999. SAS Institute se sídlem v Praze zaměstnává 50 lidí a pracuje pro více než 70 zákazníků, především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, služeb a veřejné správy. Mezi klienty patří například T-Mobile, Telefonica O2, Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a řada dalších.

Editorial contacts:

Back to Top