Formulář pro žádosti v souvislosti s ochranou osobních údajů
zpracovávaných společností SAS

S Společnost SAS klade vysoký důraz na zabezpečení a ochranu vašich osobních údajů. V případě, že budete chtít uplatit své právo ve vztahu k ochraně údajů, které vám dávají příslušné právní předpisy, včetně nařízení GDPR, nebo pokud máte obavy ohledně zpracování jakýchkoli osobních údajů u společnosti SAS, použijte k odeslání žádosti níže uvedený formulář. Informace, které ve své žádosti uvedete, nám umožní reagovat na vaši žádost co možná nejpřesněji a poskytnout vám co nejúplnější informace.

Pokud již jen nechcete, aby vás společnost SAS kontaktovala e-mailem za účelem marketingu, použijte k odhlášení tento odkaz a nikoli níže uvedený formulář.

Ve vztahu ke všem ostatním žádostem použijte níže uvedený formulár. V závislosti na povaze vaší žádosti si může společnost SAS od vás vyžádat jestě další informace, včetne ověření vaší totožnosti. V prípadě, že budou zapotřebí další informace, vorzumíme vás o tom. 

 
 
*
 
 
 
 
 
*

 
 

S veškerými osobními údaji bude nakládáno v souladu s Prohlášením společnosti SAS o ochraně osobních
údajů (SAS Privacy Statement).