Warunki uczestnictwa w spotkaniu
"Nowa odsłona Platformy SAS do Zarządzania Ryzykiem Aktuarialnym"

• Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia na wydarzenie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

• Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na podany przez Zgłaszającego adres e-mail.

• Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

• Rezygnację z udziału należy zgłosić w formie pisemnej na adres: dominika.korzeniowska@sas.com

This event is no longer available for registration.

 
*
*
*
*
 
 
 
 
  Rád bych dostával příležitostní e-maily od společnosti SAS Institute ČR, s.r.o., případně jiných společností ve skupině SAS, o SAS akcích, tzv. white papers, speciálních nabídkách školení, publikacích, apod. Rozumím, že mohu kdykoliv odvolat svůj souhlas kliknutím na odkaz opt-out (odhlášení) v emailu.
*
  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2002, nr 101, poz. 926 tj., ze zm.), że administratorem przekazywanych danych osobowych jest SAS Institute Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, Polska. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępniane są odbiorcy danych - spółce SAS Institute Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Mam świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich aktualizacji oraz wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie.