Radiance background

Demo 

Detekce potřeb pomocí prediktivní analytiky

Predictive uncover

Stánek s demo ukázkou nástroje SAS Visual Analytics a SAS Visual Statistics.
Přijďte se podívat, jak můžete jednoduše za pomocí nástrojů SAS Visual Analytics a SAS Visual Statistics detekovat zákaznickou potřebu pomocí prediktivní analytiky. Návštěvníci v různých kanálech zanechávají hodnotnou digitální stopu, díky které lze predikovat pravděpodobnost nákupu dané služby nebo produktu u konkrétního zákazníka, určit jeho afinitu ke komunikačnímu kanálu nebo predikovat možný odchod zákazníka.

Co stihnete i během krátké návštěvy u stánku?
• Při seznámení s daty vidět v akci nástroj SAS Visual Statistics na platformě SAS Viya
• vyzkoušet interaktivně regresi, rozhodovací stormy
• porovnat různé nastavení modelů díky automatickému výběru nejlepších parametrů
• zjistit, jak efektivně modelovat ve velkém pomocí funkce group-by

Revoluce v digitálním marketingu - SAS Customer Intelligence 360

social_circles

Neustále se zlepšující dostupnost mobilních technologií umožňuje zákazníkům takřka nepřetržité využívání digitálních kanálů. Je nevyhnutelné s těmito všemi daty pracovat, analyzovat je a porozumět tak svému zákazníkovi. A zároveň s ním komunikovat také tradičními offline cestami.
SAS Customer Intelligence 360 je inovativní řešení, které umožňuje sledovat, analyzovat a řídit cestu zákazníka digitálními kanály.

Navštivte náš stánek a dozvíte se jak:

•  analyzovat každý detail chování zákazníka v digitálním prostředí.
•  dynamicky tvořit a řídit digitální cestu zákazníka.
•  zajistit relevantní personalizovaný obsah do všech digitálních kanálů.

Real-time Shopping Fever

Woman handing a shopping bag to a customer

Chcete vidět, jak samočinné zařízení analyzuje miliony událostí v reálném čase, samo se rozhoduje a následně z událostí vyrábí peníze? Pak stačí navštívit náš demo stánek s názvem Real-time Shopping Fever.

Speech to text

magicball

Jak zajistit, aby data z call centra byla využita ke zlepšení zákaznické zkušenosti a jak zúročit potenciál nestrukturovaných dat?

Back to Top