SAS | The Power to Know

Hodnotící formulář

Business Breakfast: GDPR do hloubky
6. dubna 2017

 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
(1-nejlepší, 5-nejhorší)
 
 1
 2
 3
 4
 5
(1-nejlepší, 5-nejhorší)
 
 1
 2
 3
 4
 5
(1-nejlepší, 5-nejhorší)
 
 
 Ano
 Ne
 
 Ano
 Ne
 
 Rád/a bych se nezávazně sešel/sešla
 Rád/a bych se domluvil/a na prezentaci pro mou společnost
 
 
 
 

Back to Top