Demo booth

Potkejte se s experty! | Meet the experts!

Dušan Krcho

Analytika online - Rozhodovanie v reálnom čase
Dušan Krcho

Málo peňazí na účte? Aj z nepríjemnej situácie sa pre vášho klienta môže stať príjemný zážitok. Rozhodovanie v reálnom čase dokáže na rôzne situácie zareagovať spôsobom, ktorý odpovedá preferenciám zákazníka aj potrebe riadenia rizika firmy. V ukážke uvidíte simuláciu výberu z bankomatu, ktorý pri nedostatku prostriedkov na účte ponúkne predschválený úver alebo v reálnom čase vykoná rizikový skóring klienta. Nahliadnete aj do spôsobu vytvárania rozhodovacej logiky vo vizuálnom prostredí určenom pre biznis užívateľov.

V ukážte môžete vidieť spoluprácu medzi modulmi:

  • SAS Real-Time Decision Manager
  • SAS Model Manager
  • SAS Business Rule Manager

Dušan s viac jako 10-ročnými skúsenosťami v SASe v oblastiach Customer Intelligence, Data Management, Business Intelligence a ďalších.

Marek Bicar

Revolúcia v digitálnom marketingu - SAS Customer Intelligence 360
Marek Bičár

Neustále rastúca dostupnosť mobilných technológií umožňuje zákazníkom takmer nepretržité využívanie digitálnych kanálov. Vzhľadom na význam týchto kanálov a dostupnosť digitálnych dát je nevyhnutné analyzovať a rozumieť digitálnemu správaniu zákazníkov, a taktiež komunikovať relevantne a konzistentne s tradičnými tzv. offline komunikačnými kanálmi.

SAS Customer Intelligence 360 je inovatívne riešenie umožňujúce sledovať, analyzovať a riadiť zákaznícke cesty
(customer journeys) v digitálnych kanáloch.

Navštívte náš demo stánok a dozviete sa, ako:

  • Analyzovať každý detail zákazníckeho správania v digitálnych kanáloch        
  • Dynamicky tvoriť a riadiť digitálne zákaznícke cesty
  • Doručiť relevantný personalizovaný obsah do všetkých digitálnych kanálov

Marek Bičár je business consultant so zameraním na Customer Intelligence.

 

Back to Top