Středa, 26. dubna 
08:30 – 09:00
Registrace
09:00 – 09:10Úvod;
Hana Kvartová, Ředitelka, SAS ČR
Radim Babka, Konzultant, SAS ČR
09:10 – 09:40Boj proti podvodům pomocí dat
Ondřej Praus
, Data analyst and SIU member, Česká pojišťovna

Velmi důležitým úkolem pojišťoven je omezit výskyt a následky pojistných podvodů. Pojišťovny pak mohou vyřizovat legitimní nároky rychle a efektivně a na podvodné nároky se mohou důkladněji zaměřit jejich specializovaní likvidátoři. Úspěšná detekce podvodů dává společnosti konkurenční výhodu, která se může promítnout do nižších cen pojistek, lepších služeb pro dobré zákazníky, odmítání špatných zákazníků apod. Výše takto dosažených úspor je značná. V České pojišťovně (Generali group) děláme vše pro to, abychom pomohli naší společnosti bojovat s podvody na několika úrovních. Ve spolupráci se SAS jsme vyvinuli systém detekující podvodné pojistné události a vycházející z business pravidel, prediktivní analytiky, analýzy sociálních sítí a rozhodování v reálném čase. Tato prezentace bude o nástrojích a analytických postupech, které při detekci podvodů používáme.
09:40 – 10:10Proč skvělé modely často končí v šuplíku
Veronika Počerová
, Manager Deloitte Advanced Analytics

Stát se společností, která je řízena daty není pouze o budování analytických týmů. Je třeba vytvořit komunitu napříč organizací, zajistit ji silnou podporu vedení a naučit se poskytovat hodnotu pro celou firmu. Během této prezentace se podělíme o naši zkušenost.
10:10 – 10:40Přestávka; Setkejte se s experty
10:40 – 11:10Využití analytiky v TELCO společnosti

TBD
11:10 – 11:40Nasazení SAS Fraud Framework v prostředí zdravotní pojišťovny
MUDR. Pavel Frňka, DMS
, Ředitel pro strategii, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Prezentace představí projekt nasazení SAS Fraud Framework ve České průmyslové zdravotní pojišťovně. Analytické nástroje SAS vhodně doplnily stávající kontrolní mechanismy. Nově získaný komplexní pohled na zdravotnická zařízení umožňuje mj. lépe vyhodnotit kvalitu poskytované zdravotní péče.
11:40 – 12:10SAS Viya – moderní analytická platforma
Jakub Chovanec
, Presales Consultant, SAS ČR

SAS Viya je nová analytická platforma, která umožňuje zákazníkům řešit business problémy bez ohledu na jejich složitost nebo velikost. Díky otevřené architektuře může platformu využít data scientist, business analytik, vývojář aplikací nebo manažer. Jste jedním z nich? Přijďte se podívat jak Vám může SAS Viya pomoci a co přinese v nejbližší budoucnosti.
12:10 – 12:40Přestávka, Setkejte se s experty
12:40 – 13:10SAS Visual Analytics
Veronika Joštiaková, Česká spořitelna


TBD
13:10 – 13:40Credit Limit Optimization
Jiří Nosál
, CEO & lead consultant at Assisto Consulting Ltd

Mají analytické modely svůj význam i na nasyceném trhu? A co je vlastně nasycený trh? Je příkladem takového trhu prodej retailových úvěrů v České republice nebo zdání klame? My zastáváme názor, že nic takového neexistuje, dochází jen k vyčerpání potenciálu konvenčních přístupů. A víte, co nás přesvědčilo? Využili jsme zcela inovativní postupy a dokázali i na takovém trhu výrazně navýšit prodej. A rádi vám k tomu řekneme víc!
13:10– 13:40Závěr, Losování vítěze
13:20– 15:00Oběd
08:30 – 15:00Možnost setkat se s experty u demo stánků

Back to Top