SAS | The Power to Know
Webinar

Webinar IFRS 9:
An Estimable Challenge

V souvislosti s rychle se blížícím přechodem z normy IAS 39 na IFRS 9 se Risk.net zabývá tím, jak zavedení IFRS 9 zásadně změní způsob, jakým banky vedou své účetnictví, a přiměje je vytvářet vyšší a dřívější rezervy na ztráty.

Martim Rocha, manažer poradenských služeb pro podniková řešení společnosti SAS, bude členem panelu odborníků v rámci tohoto živého webináře Risk.net a poskytne nám svůj pohled a názor na firemní a technologické výzvy související s tímto novým předpisem.

Za necelou hodinu na tomto webináři zjistíte:

  • Jak funguje proces třístupňového poškození?
  • Jaké metody odhadování úvěrových ztrát budou regulátoři očekávat?
  • Jak by měly být vytvářeny a kalibrovány modely pro odhadování úvěrových ztrát?
  • Jaké technologické výzvy může tento sektor očekávat?
  • Jak IFRS 9 změní roli rizikové funkce vzhledem k financím a účetnictví?
  • Jaké změny bude nutné provést z hlediska dozoru a auditu?
  • Jaké jsou dlouhodobé implikace IFRS 9?

Máte-li zájem o další informace, zaregistrujte se a podívejte se na tento webinář.

Máte SAS profil? Pro automatické vyplnění formuláře Přihlásit se

*
*
*
*
 
 
 
  Ano, rád bych od společnosti SAS Institute ČR, s.r.o. a jejích propojených osob ze skupiny SAS Institute dostával příležitostné e-maily o SAS produktech a službách, akcích, tzv. „white papers”, či speciálních nabídkách školení a publikací.
 
 

Back to Top