SAS | The Power to Know
IT rekrutacja blank

SAS Analytická Roadshow 2016

Branislav Kozmér

JUDr. Branislav Kozmer
Riaditeľ odboru interného auditu v Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (ASP)

Po skončení Právnickej fakulty na Univerzite Komenského nastúpil do ASP na právny odbor kde mal na starosti zastupovanie spoločnosti pred súdmi a organmi činným v trestnom konaní. Na právnom odbore na rôznych pozíciach pôsobil až do konca roku 2006, kedy nastúpil na odbor interného auditu na pozíciu riaditeľa daného odboru. Na danom odbore ma na starosti okrem samotného výkonu interného auditu v spolocnosti aj šetrenie interných podvodov (podvodov zamestnancov spoločnosti ako aj podvodov podriadených viazaných agentov a maklerskych spoločností).

Josef Zubrický

Jozef Zubrický
Director of Credit Risk Models

Jozef Zubrický je zodpovědný za kompetenční centrum modelů kreditního rizika pro banky v rámci Erste Group Bank. Grupové kompetenční centrum je alokováno v Praze v České Spořitelně.

Tuba Islam

Tuba Islam
Manažerka analytických řešení, SAS Global Technology Practice

Tuba Islam je odbornicí na analytiku v divizi SAS Global Practice a zpracovává tvůrčí a efektivní řešení pro složité otázky související s chodem podniku. Specializuje se na prediktivní modelování, segmentaci, vytěžování dat, prognózy a řízení analytického životního cyklu. Tuba realizovala řadu úspěšných projektů v mnoha odvětvích, které se týkaly například zjišťování podvodů u nepoctivých obchodníků, analytiky inteligentního měření spotřeby energií, úvěrových rizik, prognóz loajality zákazníků, stanovování tarifů a prognóz poptávky. Pro společnost SAS pracuje již téměř 10 let. Předtím pracovala ve výzkumném ústavu na projektech rozpoznávání řeči a identifikace jazyka. Má technické vzdělání a magisterský titul v oboru zpracování digitálních signálů.

Brad Hathaway, SAS

Brad Hathaway
Regionální technický manažer a konzultant pro práci s daty

Brad odpovídá za aktivity SAS související s iniciativou společnosti zaměřenou na práci s daty v regionu střední a východní Evropy. Do jeho působnosti spadá řízení kvality dat (data governance), integrace dat, kvalita dat, vizualizace dat a zpracování toků událostí (event stream processing). Má 25 let praxe v oblasti konzultací, prodeje a technických předprodejních služeb, díky nimž může předložit zákazníkům společnosti SAS hledajícím řešení problémů souvisejících s řízením dat v nejrůznějších oborech, včetně řízení rizik, povinných hlášení a výkazů, udržení zákazníků a marketingových kampaní, kompletní obrázek.
Již od mládí vždy vyhledával obtížné problémy a snažil se je řešit s pomocí výpočetní techniky, což mu zůstalo po celou pracovní kariéru – teď to však dělá pro zábavu i pro úspěch zákazníků! Jeho pracovní kariéra mu umožnila řešit problémy v mnoha odvětvích, od bankovnictví přes telekomunikace, pojišťovnictví a výrobu až po energetiku, různými cestami, ale vždy s uplatněním technologií pro dosažení podnikatelských záměrů. Brada v současné době fascinuje řízení kvality dat (data governance) a aplikace streamových technologií v reálném čase u systémů a dat našich zákazníků. Brad má bakalářský titul v oboru informačních systémů se zaměřením na výpočetní techniku z Carnegie Mellon University a náruživě se věnuje basketbalu a jízdě na horském kole.

Zdeněk Demeter

Zdeněk Demeter
Ředitel pro rozvoj služeb a strategické poradenství ve společnosti Dataspring

Pracuje jako ředitel pro rozvoj služeb a strategické poradenství ve společnosti Dataspring ze skupiny KKCG. Zabývá se rozvojem cloudových a konzultačních služeb v oblasti řízení dat, datové analytiky a business intelligence. V minulosti působil jako manažer v oddělení poradenství společnosti KPMG. Zdeněk má 11 let zkušeností z oblasti datové analytiky a business intelligence pro strategické a finanční řízení společností.

IT rekrutacja blank

Moderátor

Radim Babka (NR)

Radim Babka
Konzultant, SAS Institute ČR

Radim Babka je IT konzultantem zaměřujícím se na automatizaci marketingových procesů. Před nástupem do SAS Institute ČR působil postupně ve společnostech Logica, Teradata a Telefonica O2, kde získal cenné zkušenosti v oblastech data management, business intelligence a datová kvalita, a to jak na straně dodavatelské tak i odběratelské. Na začátku svého působení v SASu se poté podílel na vzniku ready-made řešení SAS Marketing Automation, na jehož nasazování se nyní podílí nejen v ČR, ale například i v Číně nebo Kazachstánu. Radim Babka je absolventem MBA, hovoří anglicky, německy a rusky. Ve volném čase nejraději relaxuje na kole nebo kolečkových bruslích.

Back to Top