SAS | The Power to Know
 

Čtvrtek, 24. března

08:30-09:00Registrace
09:00-09:15
Uvítací slovo
Hana Kvartová, Country Manager
Radim Babka, Moderátor
09:15-09:45Analytika v akci – Přístupná analytika a rozhodnutí v měřítku
Tuba Islam, SAS UK
Prezentace v anglickém jazyce.

V této prezentaci se budeme zabývat tím, jak může společnost SAS podporovat demokratizační proces analytiky v rámci podniku, a tak umožnit firemním uživatelům maximálně využít všech dat díky okamžitému vizuálnímu zkoumání, díky němuž mají všichni uživatelé (od datových vědců po občasné datové vědce) možnost používat analytické postupy k tomu, aby lépe pochopili svá data. Následně se zaměříme na to, jak může společnost SAS podpořit vytvoření analytické továrny, která využije výhod všech předchozích kroků, a tak účinně spojila vyspělé analytické procesy se zásadními podnikatelskými rozhodnutími. S pomocí Analytiky v akci mohou podniky přijímat rozhodnutí v měřítku a využívat veškerý potenciál svých dat.
09:45-10:15Analytika v akci – Data Management pro analytiku a streamovou analytiku
Brad Hathaway, SAS IT
Prezentace v anglickém jazyce.

Kvalitní analytika vyžaduje dnes více než kdykoliv dříve kvalitní data! Se zvyšujícím se využíváním mnoha nových typů dat, od Hadoopu po Internet věcí, postupují data, která jsou palivem analytiky, z hlediska svého objemu, složitosti a různorodosti po vzestupné spirále. Tato prezentace ukáže, jak produkt SAS Data Management může pomoci zákazníkům zlepšit kvalitu jejich dat, zkrátit dobu, kterou analytičtí odborníci stráví přípravou dat, a umožní jim využívat nové zdroje dat, například nepřetržité datové streamy přicházející z Internetu věcí.
10:15-10:45Přestávka na kávu/čaj + Potkejte se s experty
10:45-11:15
Jak se vypořádat s případem, jako je "octopus" s pomocí nástrojů SAS
Branislav Kozmér, Vedoucí interního auditu, Allianz

Cílem prezentace je poskytnout účastníkům představu o vyšetřování případu známého jako "octopus" a o využití nástrojů SAS (Enterprise Miner a Visual Analytics) v procesu vyšetřování. "Octopus" je největším případem podvodu zjištěného u nejvýznamnější pojišťovny na slovenském trhu (případ se odehrál v roce 2014). Vyžadoval analýzu ohromného množství dat a vyhledávání a zjišťování vzájemných vztahů mezi zaměstnanci, zástupci a klienty pojišťovny. Proto také dostal jméno "octopus". Slouží jako důkaz, že tohoto úspěchu bylo možné dosáhnout, a ochránit tak aktiva společnosti, pouze díky vytěžování dat (data miningu).
11:15-11:45
SAS Visual Analytics v českém cloudu
Zdeněk Demeter, Ředitel pro rozvoj služeb a strategické poradenství ve společnosti Dataspring

Jak vydělávat více díky svým datům? Představení případové studie využití nástroje SAS Visual Analytics v českém cloudu k pokročilému řízení ziskovosti firmy. Shrnutí hlavních důvodů využití cloudové verze nástroje včetně ukázek jak řídit ziskovost produktů, obchodních kanálů i zákazníků skrze interaktivní dashboardy.
11:45-12:15
Přestávka na kávu/čaj + Potkejte se s experty
12:15-12:45
Využití analýzy textu v systému včasného varování
Jozef Zubrický, Director of Credit Risk Models, Česká spořitelna

Praktický příklad využití analýzy textu při automatizovaném odhalování negativních a pozitivních zpráv z internetových médií o firemních klientech. Hlavní výhody této techniky jsou: Zvýšená predikční síla modelů kreditního rizika oproti tradičním modelům a úspora času adresným zasíláním relevantních informací relevantním risk manažerům a obchodníkům.
12:45-13:00Závěrečná diskuse, losování
13:00-14:30Oběd
 
Čtvrtek, 24. března
08:30-14:30Potkejte se s experty

*Dovolte nám upozornit, že bude během prezentací k dispozici překladatelská kabina se simultánním překladem do sluchátek.

Back to Top