SAS | The Power to Know

Proběhlo

SAS Data Governance – Péče o firemní data prakticky

Proběhlo: 21. 4.2016

Přijměte pozvání na snídani spojenou s ochutnávkou našeho řešení pro komplexní péči o podniková data – Data Governance.

Není pochyb, že data a informace, coby substance dnešního businessu, vyžadují péči. Data Governance je komplexní obor a teoretický rámec pro podnikový program, zastřešující organizaci, role, zodpovědnosti, pravidla, standardy, procesy, business i technickou architekturu a infrastrukturu zacházení s daty. Jak se k této problematice postavit a kde začít? Na tuhle otázku se společnosti s Vámi pokusíme najít odpovědět a představíme Vám konkrétní nástroje, s nimiž můžete provést první praktické kroky.

Kdy: 21. dubna 2016 v 9 hodin

Kde: V kanceláři společnosti SAS, Na Pankráci 17-19, Praha 4, 14021, 3. patro nad Magistrátem HMP  

Agenda:

1. Představení řešení SAS pro Data Governance

 • Vymezení problematiky, diskuse priorit, přístup k řešení
 • Architektura a funkce řešení
 • Správa a sdílení business pojmů, business glossary
 • Data Lineage – souvislosti v datech, metadatech a pojmech
 • Remediace dat
 • Správa referenčních dat
 • Monitorování dat, dashboardy
 • Role, řízení, workflow, case management

2. Ukázka řešení

 • Business Data Network a Data Lineage
 • Reference Data Manager
 • Monitor & Dashboard Viewer
 • Process workflow, case management, supervision and approval

Back to Top