SAS | The Power to Know

Moderátor

Radim Babka (NR)

Radim Babka
Konzultant, SAS Institute ČR

Radim Babka je IT konzultantem zaměřujícím se na automatizaci marketingových procesů. Před nástupem do SAS Institute ČR působil postupně ve společnostech Logica, Teradata a Telefonica O2, kde získal cenné zkušenosti v oblastech data management, business intelligence a datová kvalita, a to jak na straně dodavatelské tak i odběratelské. Na začátku svého působení v SASu se poté podílel na vzniku ready-made řešení SAS Marketing Automation, na jehož nasazování se nyní podílí nejen v ČR, ale například i v Číně nebo Kazachstánu. Radim Babka je absolventem MBA, hovoří anglicky, německy a rusky. Ve volném čase nejraději relaxuje na kole nebo kolečkových bruslích

Veřejná správa

Bassel Abul-Hajj

Bassel Abul-Hajj
MPH – Healthcare Specialist EMEA & AP, SAS

Bassel Abul-Hajj is a Healthcare Specialist for the SAS Fraud team and has responsibility for all activities in this area across EMEA and Asia Pacific. Bassel joined SAS in 2011 where he was a founding member of the Centre for Health Analytics and Insight, a strategy research and incubation organization focused on innovative uses of advanced analytics across health and life sciences, helping organizations develop deeper patient insights, better medical outcomes, lower costs, and improved organizational performance.

Prior to joining SAS, Bassel was Director of Research and Director of Biostatistics at UnitedHealth Group, the largest private health insurance company in the United States, specializing in using analytics to derive value from data, focused on health outcomes research, medical practice patterns and Fraud, Waste, and Abuse.

Bassel has a background in the biological sciences, with a Bachelor of Science in Molecular Biology and Biochemistry from the University of Wisconsin, and a Masters of Public Health from the Rollins School of Public Health at Emory University.

Urszula Wojciechowska

Urszula Wojciechowska
- Dr Wojciechowska, Polish National Cancer Registry

Dr Wojciechowska works for the Polish National Cancer Registry located at the Cancer Center and Institute of Oncology in Warsaw where she is the Senior Research Assistant and Supervisor of the National Cancer Registry database. Her responsibilities include evaluation of quality of cancer registry data and involvement in a wide range of projects concerning cancer incidence and mortality, time trends, prevalence and survival.

In her role of Coordinator of the Polish Cancer Registries’ network, dr Wojciechowska co-founded a project financed by the European Regional Development Fund within the Innovative Economy Programme, which aimed to create an integrated system of cancer registration in Poland and establish a knowledge platform offering comprehensive information on cancer epidemiology. This project, for which Dr Wojciechowska was Deputy Coordinator, ended in August 2013. Currently dr Wojciechowska is involved in a new project at the Cancer Center and Institute of Oncology named “ONKO.SYS – Comprehensive IT Platform for Cancer Research”, also financed by EU funds within Action 2.3 Investments, related to the development of IT infrastructure for science.

Dr Wojciechowska is a member of the Polish Society of Oncology, Polish Union of Oncology and Polish Society For Breast Cancer Research. She is the author and co-author of over 50 publications.

Dominik Hrodek

Dominik Hrodek
Deputy Managing Director, DARK SIDE, a.s.

Dominik se dlouhodobě věnuje business developmentu a jako konzultant řízení konzultačního oddělení agentury. Vedle působení v Dark Side je take členem prezidia Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA M.K.) a současně ředitelem Českého institutu reklamní a marketingové komunikace.

Dřive spoluvedl z pozice Marketing&Strategy Director OgilvyInteractive. Během kariéry se podílel na definování a implementaci strategií komunikace značek O2, SAS, PHILIPS, ČSOB, Coca-Cola, SPP, RWE, Nestlé nebo IBM. Před tím pracoval v redakci týdeníku Strategie, několik let na pozici zástupce šéfredaktora.

Vystudoval geografii (PřF Uk) a historii (FF UK). V letech 2000 až 2007 přednášel politickou a kulturní historii na FF UK v Praze. Je milovníkem dobré kávy a kaváren. „Kavárna je mi bytem, pracovnou, hřištěm i přírodou...“

Martin Ouředníček

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
docentem Univerzity Karlovy v Praze

Martin Ouředníček je docentem Univerzity Karlovy v Praze. Vystudoval sociální geografii na Přírodovědecké fakultě a nyní je vedoucím výzkumné skupiny Urbánní a regionální laboratoř na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. V roce 2011 se habilitoval v tématice suburbanizace. Zabývá se prostorovými procesy, prostorovými analýzami a kartografickou prezentací v prostředí GIS, atlasovou tvorbou. Věnuje se metodice měření sociálně prostorové diferenciace a segregace především v městském prostředí. V posledních letech byl editorem několika publikací (Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky, 2011, Karolinum; Sociální proměny pražských čtvrtí, 2012, Academia; Sub Urbs 2013; Academia). Je autorem více než 100 akademických publikací s rozsáhlým citačním ohlasem. Je členem Grantové Agentury ČR.

Adrian Demeter

Adrian Demeter
ICT Manager and Adviser, Deloitte

Adrian je jedním z nejvýznamnějších poradců v oblasti ICT v České republice. Během téměř 30leté kariéry získal bohaté zkušenosti s většinou podnikových informačních a komunikačních technologií, a to jak na pozici úzce specializovaného technického experta, tak až na úrovni výkonného ředitele. Implementoval řadu high-end systémů a podílel se na několika projektech v Evropě i USA.

V současné době působí Adrian jako senior manažer ve společnosti Deloitte Advisory ve střední Evropě. Jeho specializací je integrace pokročilé analytiky do informačních a komunikačních technologií a obecná bezpečnost. Adrian má za sebou řadu profesních úspěchů, kdy významným společnostem, jako je IBM, GC System, Wincor Nixdorf a Datera, poskytoval poradenské služby se zaměřením na jejich nejdůležitější ICT prostředí a datová centra.

Adrian získal titul ing. v oboru technická kybernetika na ČVUT v Praze. Je rovněž držitelem certifikace v oboru Kryptografie a počítačová bezpečnost na univerzitě M.I.T. Cambridge, USA.

Michal Tošovský

Michal Tošovský
Koordinátor Fondu Otakara Motejla

Michal se ve Fondu Otakara Motejla věnuje prosazování otevřených dat ve veřejné správě a propagaci jejich opětovného využití. Dříve pracoval v Otevřené společnosti, o.p.s., kde mimo jiné vyvinul oceňovaný web www.mapakriminality.cz. Zkušenosti sbíral také jako stipendista Fulbrightovy komise ve washingtonském think-tanku Police Foundation. Vystudoval sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK.

Customer Intelligence

Rastislav Pevala

Rastislav Pevala
CRM Data Analyst, ZUNO BANK AG

Rastislav pracuje v oblasti CRM už víc než 7 let. Jako datový analytik se orientuje hlavně na datamining, campaign management, EDM a v současnosti zastřešuje všechny datové potřeby CRM oddělení v online bance. Podílel se na implementaci dataminingových nástrojů v rámci oddělení CRM ve VÚB a ZUNO bance. Pracoval též na reportingových pozicích v IT sektoru. V DELL pomáhal budovat centrální byznys reporting pro EMEA region. Vystudoval pojistnou matematiku na FHI fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Adam Kutyma

Adam Kutyma
Ředitel pro Business Analysis, Play

Adam Kutyma se od počátku své kariéry v roce 1999 věnuje analýze dat. Jeho profesní cesta vedla od data miningu a analýzy chování zákazníků v Bertelsmann Media k CRM analýze a prognóze v Polkomtelu. Odroku 2006 spolupracuje s Play, kde vytvořil a vede Oddělení obchodní analýzy (multi-disciplinární tým zodpovědný za finanční analýzy, oceňování, prognózy, modelování trhu, geomarketingu, reportingu, data miningu a big data. Spoluvytvářel strategii BO, analytiky marketingu a CRM nástroje v Play. Je zastáncem otevřeného přístupu k informacím a hledání nových nekonvenčních myšlenek a jejich užití při rozhodování a utváření budoucnosti.

Vít Urban

Vít Urban
Senior Consultant, Unicorn Systems

Vít pracuje ve společnosti Unicorn Systems jako Senior Consultant a v oblasti IT profesionálně působí od roku 2000. Specializuje se na oblast pojišťovnictví a zejména podporu jednotlivých pojišťovnických agend informačními systémy s vysokou přidanou hodnotou. Má zkušenosti s řízením projektů i odbornými konzultacemi v předních pojišťovnách působících v ČR. Nyní pracuje jako senior konzultant se 14letou praxí na pozici Unicorn Systems frontman pro klienty Allianz pojišťovna a.s., Generali, Česká pojišťovna a další.

Daniel Krištof

Daniel Krištof
Manažer, Consulting, Deloitte

Daniel se zaměřuje na vedení projektů založených na principu end-to-end v oblastech transformace prodejních kanálů, rozvoje podnikání, udržení zákazníků a křížového a navyšovacího prodeje za pomoci moderních analytických nástrojů (Retail Banking Growth Engine, PtC, PtB, PtS, CLV, nestrukturovaná data, Campaign Optimiser).

Je rovněž koordinátorem rozvoje pojistných obchodů pro region EMEA, který spočívá ve snaze společností Deloitte aktivních v Evropě, na Středním východě a v Africe investovat do klíčových oblastí (např. analytika, digitální, pojistná a kapitálová optimalizace, kybernetická bezpečnost) za účelem udržení konkurenční výhody a získávání dalších přeshraničních poradenských projektů v oblasti finančních služeb (zvláště bankovnictví a pojišťovnictví).

Realizované projekty:

  • Udržení zákazníka - projekty v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví (např. revize nabídek slíbené hodnoty a nabídek k udržení zákazníka, přenastavení procesů, řešení personalistiky, posouzení podnikatelských záměrů, moderní analytické nástroje – CLV, PtC, PtS atd.).
  • Prodej pojistných produktů bankami – definice a testování pilotních projektů pro prodej pojistných produktů bankami s využitím moderních analytických modelů.
  • Transformace a restrukturalizace tržeb v komplexních organizacích (úprava podnikatelského modelu, produktů, nastavení cen, prodejních kanálů a řízení, např. dopad realizace nad 500 mil. Kč.

Lucie Stankova

Lucie Staňková
Presales manažer, SAS Institute ČR

Lucie Staňková pracuje ve společnosti SAS Institute jako Business Consultant pro oblast Customer Intelligence. Řízení vztahů se zákazníky se věnuje celý svůj pracovní život a své cenné 13-leté zkušenosti získala na různých pozicích ve významné finanční instituci. Od roku 2008 je součástí týmu SASu a zúčastnila se přípravných fází většiny projektů implementace řešení SAS Customer Intelligence v bankách, pojišťovnách nebo telekomunikačních společnostech, které zahrnovaly jak nastavení CRM procesů, řízení přímé komunikace nebo optimalizaci kampaní.

Analytika

Radim Babka (NR)

Radim Babka
Konzultant, SAS Institute ČR

Radim Babka je IT konzultantem zaměřujícím se na automatizaci marketingových procesů. Před nástupem do SAS Institute ČR působil postupně ve společnostech Logica, Teradata a Telefonica O2, kde získal cenné zkušenosti v oblastech data management, business intelligence a datová kvalita, a to jak na straně dodavatelské tak i odběratelské. Na začátku svého působení v SASu se poté podílel na vzniku ready-made řešení SAS Marketing Automation, na jehož nasazování se nyní podílí nejen v ČR, ale například i v Číně nebo Kazachstánu. Radim Babka je absolventem MBA, hovoří anglicky, německy a rusky. Ve volném čase nejraději relaxuje na kole nebo kolečkových bruslích

Maria Cristina Conti

Maria Cristina Conti
Senior Business Solutions Manager
SAS Analytics Center of Excellence

Cristina joined the SAS Analytical Platform Center of Excellence, supporting EMEA and Asia Pacific, in 2014, after some years in the Italian team. She has a deep knowledge of all advanced analytics products and topics, with a focus on the modernization and automation in the modelling lifecycle in all of its depth - including the usage of innovative data such as unstructured data and the usage of new modelling techniques. Her experience ranges across different industries as she started out as a biostatistician to move then more into the financial sector, particularly banking risk and marketing departments.

Cristina is enthusiastic about discussing innovative topics and enjoys to share views with both customers and colleagues about how SAS analytics can improve and enhance the customer’s business processes.

Cristina holds a Master’s Degree in Statistics, which she obtained “internationally” having spent part of her time in Spain and in the U.S., preparing her thesis as a visiting scholar at University of California, Berkeley.

Cristina lives in Milan and in her free time she loves to read, watch TV series, go skiing and shopping.

Demeter Zdeněk

Zdeněk Demeter
Ředitel pro rozvoj služeb a strategické poradenství ve společnosti Dataspring

Pracuje jako ředitel pro rozvoj služeb a strategické poradenství ve společnosti Dataspring ze skupiny KKCG. Zabývá se rozvojem cloudových a konzultačních služeb v oblasti řízení dat, datové analytiky a business intelligence. V minulosti působil jako manažer v oddělení poradenství společnosti KPMG. Zdeněk má 11 let zkušeností z oblasti datové analytiky a business intelligence pro strategické a finanční řízení společností.

Petr Klasterecky

Petr Klášterecký
Konzultant, SAS Institute ČR

Petr Klášterecký působí ve společnosti SAS Institute jako konzultant se zaměřením na analýzy dat, prediktivní modelování a optimalizaci rozhodování. Aplikacím statistiky, data miningu a predikčních modelů se věnuje již přes 10 let (v SASu od roku 2007), přesto říká, že je stále co vysvětlovat, objevovat a vylepšovat. A to nejen po technické stránce, ale především z hlediska porozumění a komunikace mezi producenty a konzumenty analytických výstupů. Když zrovna nepracuje, rád hraje deskové a karetní hry a chodí po horách.

Lukáš Kulhavý

Lukáš Kulhavý
Senior konzultant v oddělení Applied Analytics, Deloitte Advisory

Již více jak 5 let se věnuje oblasti analytiky, především pak v oblastech bankovních/finančních služeb a telekomunikací. Během své kariéry realizoval projekty pro významné klienty v regionu střední a jihovýchodní Evropy, včetně Ruska (mimo jiné: mezinárodní bankovní skupina, významný mobilní operátor, Světová banka). Věnuje se především analytickým projektům, jejichž výstupy přinášejí klientům konkurenční výhodu a pomáhají jim v dosahování obchodních cílů. Důraz klade na správné využití získaných informací a znalostí z dat v klíčových procesech a oblastech – kombinuje analytické dovednosti, znalosti business problematiky (CRM a Kreditní riziko) a zkušenosti v oblasti IT/zpracování dat.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, v kombinaci kateder „Informačních technologií“ a „Informačního a znalostního inženýrství“.

 

Andreas Leichtle

Andreas Leichtle
Territory Account Manager

Andreas Leichtle has over 10 years experience with Business Intelligence. He worked for QLIK as an Enterprise Account Manager specialized in the Automotive Industry.

At Hortonworks his job is to help prospects and customers in D/A/CH and Eastern Europe build a Modern Data Architecture with Hadoop.

Since joining Hortonworks in 2014 he worked with several customers on creating value-added solutions with SAS and Hortonworks.​

 

Josef Šturz

Josef Šturz
Analytika Controllingu, ČPP

Josef Šturz vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze a své první zkušenosti z pojišťovnictví nasbíral v České pojišťovně a.s., kde působil na různých pozicích. Nyní pracuje v České podnikatelské pojišťovně a.s. VIG více než 11 let. V současné době zastává pozici analytika controllingu a je zodpovědný za oblast reportingu v pojišťovně. Po celou dobu svého působení v ČPP a.s. využívá ke své práci nástroje SASu. Nyní jako projektový manager zastřešuje oblast nastavení reportingu pro ČPP prostřednictvím nástroje SAS Visual Analytics.

Back to Top