SAS | The Power to Know
Analytics2015

Analytics 2015 v Římě!
9. 11. Training Courses
10. 11. - 11. 11. Conference and Breakout Sessions

  

Bez ohledu na své pracovní zařazení – ať jste vědcem zabývajícím se daty, průmyslovým odborníkem, analytikem, statistikem, podnikatelem, vedoucím výzkumným pracovníkem, nebo pocházíte z akademického prostředí – získáte praktický i strategický přehled o všech nově vznikajících analytických technologiích a přístupech.

Konference též nabídne i specializovaný program pro výkonné a vedoucí pracovníky, kteří chtějí zlepšit analytickou kulturu svých společností na základě osvědčené mezinárodní praxe.

Můžete si vybrat optimální skladbu programu nejlépe vyhovující vašim potřebám, ať se konference účastníte kvůli školení, navázání kontaktů, rozšíření znalostí nebo proto, abyste se nechali inspirovat novými myšlenkami a využili je ve své organizaci.

  • Plenárního zasedání se zúčastní uznávaní myšlenkoví vůdci a experti v oboru analytiky a další prominentní analytičtí odborníci.
  • Školicí kurzy vám poskytnou znalosti a dovednosti, které dnešní vědci zabývající se daty, firemní analytici a datoví odborníci potřebují k tomu, aby v současném na data bohatém světě uspěli.
  • Můžete navštívit i prostor vyhrazený pro živé ukázky, kde se seznámíte s nejnovějšími technologiemi a řešeními.

  

Panelové diskuze
Panelové diskuze obsahují prezentace mezinárodních veřejných i soukromých organizací působících v nejrůznějších oborech a rovněž přednášky předních světových odborníků.

Back to Top