SAS | The Power to Know

Hodnocení a výhra

Hodnocení provede tým nezávislých odborníků společnosti SAS na základě následujících kritérií:

  • možnost praktického využití výsledků práce,
  • správná aplikace metod SAS pro řešení daného problému a šíře aplikovaných postupů SAS,
  • inovativní využití nástrojů SAS pro uchopení dané problematiky

Výhra

Na základě odborného posouzení dojde k ocenění tří nejlepších projektů, jejichž autoři obdrží:

  1. Místo – letenky v hodnotě 10.000Kč
  2. Místo – tablet v hodnotě 7.500Kč
  3. Místo – smartphone v hodnotě 5.000Kč

 

SAS Prize 2014/2015

Soutěž o nejlepší studentskou práci s využitím softwaru SAS

Back to Top