SAS | The Power to Know
Customer Intelligence

Veřejný sektor

Jak ve státní správě vytěžit z dat užitečné a cenné informace?
15. 10. 2014

Množství dat ve státní správě neustále roste, ale práce s nimi se mění velmi pomalu, a tak jejich potenciál často nedokážeme využít efektivně.

Snahou veřejné správy je zvýšená efektivita obsluhy občana spolu se snižováním nákladů při maximálním využití zdrojů a legislativy. Je to realita České republiky? Pokud ne, lze to změnit?

  • Jak vypadá efektivní státní správa?
  • Unifikace dat aneb tím to všechno začíná.
  • Jak poznat data, ve kterých jsou cenné informace, od těch, která jsou pouze nákladem?
  • Zákaznická prezentace: Využití analytiky pro podporu strategie bezpečnosti potravin.

I ve veřejném sektoru existují úspěšné projekty, které jsou zajímavým přínosem pro obslužnost i nákladovost. Přijďte se dozvědět více o nejnovějších možnostech analytiky a praktických zkušenostech odborníků, a to nejen z projektů v ČR!

Marketa Douderova

Těšíme se na inspirativní setkání!

Markéta Douděrová
Sales Manager
SAS Institute ČR

info icon
Datum & čas

15. 10. 2014
8,30 - 14,30

info icon
Místo konání

Holiday Inn - Salonek Orangerie
Na Pankráci 15/1684
Praha 4

info icon
Kontakt

+420 261 176 310
marketing@cze.sas.com

Back to Top